Universiteit Leiden

nl en

Feestdagen en verplichte sluitingsdagen

De universiteit kent feestdagen en verplichte sluitingsdagen. Feestdagen gaan niet van uw vakantiegoed af. Voor verplichte sluitingsdagen moet u wel uren opnemen.

Feestdagen

De volgende dagen gelden binnen de universiteit als feestdagen. Op feestdagen hoeft u niet te werken, tenzij dit in het belang van de universiteit is. U bent op deze dag vrij zonder dat u daarvoor vakantie-uren hoeft op te nemen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Koningsdag (d.w.z. de dag waarop Koningsdag wordt gevierd)
 • 5 mei Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Leidens Ontzet - 3 Oktober
 • Eerste en Tweede Kerstdag

3 Oktober is een Leidse feestdag. Als 3 oktober op een zondag valt, wordt het 3 oktober-feest op maandag 4 oktober gevierd en geldt die dag als de feestdag.

Verplichte sluitingsdagen

Op een verplichte sluitingsdag dient u vakantie op te nemen. Het aantal uren dat u op deze dag normaal gesproken gewerkt zou hebben, wordt van uw vakantietegoed afgetrokken. Deze vakantie-uren worden rond de sluitingsdagen automatisch afgeschreven van uw vakantietegoed. Het College van Bestuur kan na instemming van de vakbonden in het Lokaal Overleg jaarlijks maximaal 7 dagen aanwijzen als verplichte sluitingsdagen.

Het kan overigens zijn dat u op een verplichte sluitingsdag (wel) moet werken. In dat geval is er sprake van een gewone werkdag en wordt deze ook niet van uw vakantietegoed afgetrokken.

Bent u ziek tijdens een verplichte sluitingsdag, dan worden deze dagen alsnog als vakantie afgeschreven. Alleen als u niet in staat bent vakantie op te nemen, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, worden deze dagen teruggeboekt.

Jaar Dagen
2020 Maandag 4 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 28 december
Dinsdag 29 december
Woensdag 30 december
Donderdag 31 december
2021 Vrijdag 14 mei
Maandag 27 december
Dinsdag 28 december
Woensdag 29 december
Donderdag 30 december
Vrijdag 31 december

Feest- en verplichte sluitingsdagen in Outlook tonen

Wilt u de feest- en verplichte sluitingsdagen van 2020 en 2021 aan uw Outlook toevoegen? Dan kunt u dit .ics bestand downloaden. Het bestand kunt u:

 1. Importeren in uw eigen kalender

  1. Download het .ics bestand 
  2. Open de kalenderweergave in Outlook
  3. Klik op Bestand (File)
  4. Klik op Openen (Open & Export)
  5. Klik op Importeren/Exporteren (Import/Export)
  6. Klik op Een iCalendar (.ics) of vCalendar-bestand (.vcs) importeren (Import as a iCalendar (.ics) or vCalendar file (.vcs))
  7. Klik op Volgende (Next)
  8. Klik op Importeren (Import)
 2. Toevoegen als aparte kalender

  1. Download het .ics bestand 
  2. Open de kalenderweergave in Outlook
  3. Klik op Bestand (File)
  4. Klik op Openen (Open & Export)
  5. Klik op Agenda openen (Open Calendar)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.