Universiteit Leiden

nl en

Thuiswerkvergoeding

Per 1 september 2021 ontvang je een tegemoetkoming voor het thuiswerken. Die bestaat uit drie componenten: € 2 per thuiswerkdag, € 25 per maand internetvergoeding en reiskostenvergoeding conform universitaire regeling.

Ontvang je thuiswerkvergoeding aan de hand van het reisrooster

Om in aanmerking te komen voor de thuiswerkvergoeding kun je met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2021 je reisdagen naar locatie (Universiteit Leiden) opgeven in het reisrooster dat op het Serviceplein staat. Daarmee wordt de thuiswerkvergoeding automatisch berekend. Eenmaal ingevuld blijft het reisrooster gewoon gelden. Als er gemiddeld genomen niets wijzigt, hoef je dus maar één keer je reisdagen in het reisrooster in te vullen. 

Hoe vul je het reisrooster in?

Om het reisrooster in te vullen, volg je het stappenplan van het PSSC dat je vindt in de Helpdesk portal. Afhankelijk van jouw persoonlijke instellingen van de Helpdesk Portal zijn de instructies in het Nederlands of Engels. 

Houd rekening met het volgende:

 • De dagen dat je thuis of op de universitaire locatie werkt, moet je van tevoren afstemmen met je leidinggevende conform het thuiswerkbeleid van de universiteit.
 • Het aantal ingevulde reisdagen in het reisrooster wordt, nadat je dit hebt ingevuld op het Serviceplein, door je leidinggevende goedgekeurd. 
 • Ook als je volledig thuiswerkt dien je het reisrooster in te vullen om de thuiswerkvergoeding te ontvangen. Vul dan in dat je nul reisdagen hebt.
 • Als je voor de 15e van de maand je reisdagen in het reisrooster invult én je leidinggevende dit uiterlijk op de 15e goedkeurt, wordt nog in diezelfde maand de thuiswerkvergoeding uitbetaald. Als nog niet vaststaat hoeveel dagen je op locatie werkt of gaat werken, kan voor het invullen van het aantal reisdagen in het reisrooster van een gemiddelde worden uitgegaan.

  Voorbeeld: stel dat je invult dat je twee dagen in de week naar de universiteit reist en je reist de ene week misschien maar één keer naar locatie en de week erop drie keer, dan kom je uit op het gemiddelde van twee dagen dat is ingevuld. Het gaat erom dat je aangeeft hoeveel dagen er gemiddeld per maand worden gereisd zodat onder de streep het aantal thuiswerkdagen nagenoeg klopt.
   
 • Voor de thuiswerkvergoeding wordt maandelijks gerekend met een gemiddelde aftrek van feestdagen en verlofdagen. Het bedrag kan per maand daarom iets afwijken van exact €2 per thuiswerkdag. Je hoeft tijdens je verlof jouw reisrooster dus niet te wijzingen. Hier vind je een voorbeeldtabel.
 • Het is niet de bedoeling dat je het aantal reisdagen in het reisrooster iedere week of iedere maand aanpast. In beginsel vul je het aantal reisdagen in het rooster eenmaal in. Alleen als er structureel iets wijzigt in het aantal dagen dat je naar locatie reist, wijzig je het rooster. Deze wijzigingen kun je zelf doorvoeren in het reisrooster dat je vindt op het Serviceplein. Na goedkeuring door je leidinggevende wordt deze wijziging in het systeem verwerkt.
 • Om herstelberekeningen te voorkomen, vragen we je je reisdagen in het reisrooster zo snel mogelijk in te vullen. Dat geldt ook als je reis-/thuiswerkdagen in de toekomst structureel wijzigen. Pas dit zo snel mogelijk aan op het Serviceplein.
 • De wijze waarop de thuiswerkvergoeding nu is ingeregeld, is onder voorbehoud van eventuele fiscale wijzigingen.

Vragen over en voorwaarden van de thuiswerkvergoeding

 • Je kunt niet voor dezelfde dag zowel reiskosten- als thuiswerkvergoeding ontvangen. Als je op een dag zowel thuis als op locatie werkt, krijg je dus maar één van de twee vergoedingen. In overleg met je leidinggevende wordt bepaald welke vergoeding je ontvangt.
 • Als je gedurende een maand niet hebt gewerkt vanwege volledige ziekte of arbeidsongeschiktheid of volledig buitengewoon verlof, dan wordt de thuiswerkvergoeding automatisch gestopt na afloop van deze maand. Tevens worden dan de internetvergoeding en reiskostenvergoeding gestopt. Als er geen sprake meer is van volledige ziekte/arbeidsongeschiktheid, herstarten de vergoedingen automatisch weer. 
 • In het cao-akkoord zijn oproepkrachten, student-assistenten, freelancers, beurspromovendi zonder dienstverband en studenten uitgezonderd van de thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag en van de internetvergoeding. 

Wanneer je het reisrooster op het Serviceplein invult, wordt op basis daarvan automatisch je reiskosten- en thuiswerkvergoeding berekend. Je hoeft je reiskosten niet meer maandelijks te declareren. Meer informatie over de reiskostenvergoeding vind je hier

Als je thuiswerkt, blijf je in aanmerking komen voor de internetvergoeding. Alleen als je volledig op locatie werkt, is dat niet het geval. Dit is niet anders dan de afgelopen periode. Ook de hoogte van het bedrag is met de cao-afspraken niet gewijzigd. Wel veranderd is dat cao-partijen oproepkrachten, student-assistenten, freelancers, beurspromovendi zonder dienstverband en studenten zijn uitgezonderd van de internetvergoeding. 

In principe is je standplaats Leiden en/of Den Haag en woon en werk je in Nederland. Zijn er eerder met jou andere afspraken vastgelegd en woon je buiten Nederland? Het universitaire thuiswerkbeleid en de registratie van het aantal reisdagen naar locatie op het Serviceplein geldt ook voor jou. Dit betekent dat je overlegt met je leidinggevende over het aantal thuiswerkdagen en het aantal dagen dat je op locatie werkt. 

NB: Blijf alert als er wijzigingen zijn in jouw werk- en/of privé situatie die relevant zijn voor toepasselijke wetgeving in het kader van werken vanuit het buitenland. 
 

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Stel je vraag via de helpdeskportal van het PSSC servicepunt.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.