Universiteit Leiden

nl en

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Als je een kind adopteert, heb je recht op maximaal 6 weken betaald adoptieverlof. Als je meerdere kinderen tegelijk adopteert, kun je maar één keer adoptieverlof opnemen. Als pleegouder kom je in aanmerking voor 6 weken pleegzorgverlof. Mits het kind bij je inwoont en er een pleegcontract is.

Tijdens het adoptie- en pleegzorgverlof heb je recht op een uitkering. Wij vragen deze uitkering voor je aan bij het UWV. Bij adoptieverlof vullen wij je inkomen aan, zodat je volledig doorbetaald verlof hebt. Je hebt recht op maximaal 6 weken doorbetaald adoptieverlof. Tijdens pleegzorgverlof vullen wij je loon niet aan. Je hebt uiteraard wel recht op uw pleegzorguitkering van het UWV.

Je kunt het verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in je gezin komt. Je neemt het verlof bij voorkeur aaneengesloten op. Neem je het adoptieverlof niet op voordat het kind in je gezin komt? Dan moet je het adoptieverlof opnemen binnen 26 weken nadat het kind in je gezin is gekomen. Na 26 weken vervalt het recht op adoptieverlof.

Aanvragen adoptie- en pleegzorgverlof

Het adoptie- en pleegzorgverlof vraag je zo mogelijk uiterlijk 3 weken voor aanvang aan bij je leidinggevende. Vermeld hierbij hoe lang je met adoptie- en pleegzorgverlof wilt gaan. Nadat je leidinggevende akkoord is, kun je het verlof aanvragen via het adoptieverlofformulier. Voor de aanvraag van het adoptie- en pleegzorgverlof zijn officiële documenten nodig. Je moet hierbij denken aan een verklaring van het bemiddelingsbureau, een uittreksel van het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingpolitie.

Ziekte tijdens adoptie- en pleegzorgverlof

Wanneer je ziek wordt, loopt het verlof gewoon door. Het is niet mogelijk om het verlof te onderbreken en later weer op te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.