Universiteit Leiden

nl en

Woon-werkverkeer

Als medewerker van de universiteit komt u in aanmerking voor een vergoeding in de reiskosten van woon-werkverkeer. Uw reiskostenvergoeding wordt automatisch berekend als u in dienst komt op basis van het aantal kilometers dat u reist naar uw werk. Na een verhuizing wordt het herberekend en zo nodig aangepast.

Hoe werkt het?

De eerste 10 kilometer wordt niet vergoed. Daarna bedraagt de vergoeding 7 cent per kilometer. De maximale vergoeding is € 45,- per maand. De vergoeding is belastingvrij. U ontvangt het maandelijks netto bij uw salaris. Als u fulltime werkt worden maximaal 214 dagen per jaar verrekend. Als u parttime werkt, wordt de vergoeding naar evenredigheid aangepast.

Student-assistenten en stagiairs die in het bezit zijn van een studenten OV-chipweekkaart komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Medewerkers die onder de garantieregeling vallen of waarbij bijzondere omstandigheden of afspraken gelden (bijvoorbeeld een invalidenkaart), ontvangen ook geen vergoeding.

Berekening van de vergoeding

De vergoeding wordt berekend op basis van de reisafstand tussen het woonadres en het werkadres. Met Routenet wordt de snelste route berekend, waarbij het aantal kilometers naar boven wordt afgerond.

Voorbeeldberekening

U woont 23 kilometer van uw werk:

 • 23 km – 10 km = 13 km 
 • 13 km x 2 (heen en terug) = 26 km 
 • 26 km x € 0,07 = € 1,82 
 • € 1,82 x 214 werkdagen = € 389,48 per jaar
 • € 389,48 gedeeld door 12 maanden = € 32,46 per maand 
 • Dit kan worden aangepast op basis van het (gemiddeld) aantal reisdagen per week.

Wanneer komt de vergoeding te vervallen?

Bij alle vormen van verlof met uitzondering van vakantie wordt de vergoeding na 30 kalenderdagen gestopt. Op de eerste dag dat u weer gaat werken start de betaling weer. Als u langdurig ziek bent, start de betaling weer als u 25% of meer arbeidsgeschikt bent.

Garantieregeling

Bij de invoering van de nieuwe Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer in 2015 is besloten dat de vergoeding voor medewerkers niet lager mocht worden dan die was op basis van de oude regeling uit 2005. Als dat het geval is, blijft de oude vergoeding van kracht tot er iets in de situatie van de medewerker wijzigt. De garantieregeling vervalt als:

 • een medewerker van salarisschaal 5 of lager naar salarisschaal 6 of hoger gaat; 
 • de opvolgende tijdelijke dienstverbanden langer dan 3 jaar duren; 
 • het woonadres verandert; 
 • het werkadres verandert; 
 • het (gemiddeld) aantal reisdagen per week wijzigt.

Vergoeding aanvullen via het keuzemodel

Wilt u uw reiskostenvergoeding aanvullen? Dat kan via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. U kunt via het keuzemodel € 0,19 per kilometer laten verrekenen met uw brutoloon.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.