Universiteit Leiden

nl en

Feestdagen en verplichte sluitingsdagen

De universiteit kent feestdagen en verplichte sluitingsdagen. Feestdagen gaan niet van je vakantiegoed af. Voor verplichte sluitingsdagen moet je wel uren opnemen.

Toevoegen aan je kalender in Outlook

Om de feest- en verplichte sluitingsdagen van 2024 aan je agenda toe te voegen, download je het .ics bestand en open je het in Outlook. 

Feestdagen

De volgende dagen gelden binnen de universiteit als feestdagen. Op feestdagen hoef je niet te werken, tenzij dit in het belang van de universiteit is. Je bent op deze dag vrij zonder dat je daarvoor vakantie-uren hoeft op te nemen:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Goede Vrijdag (29 maart)
  • Eerste en Tweede Paasdag (31 maart en 1 april)
  • Koningsdag (d.w.z. de dag waarop Koningsdag wordt gevierd, 27 april)
  • Bevrijdingsdag (5 mei)
  • Hemelvaartsdag (9 mei)
  • Eerste en Tweede Pinksterdag (19 en 20 mei)
  • Leidens Ontzet (3 oktober)
  • Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december)

3 Oktober is een Leidse feestdag. Als 3 oktober op een zondag valt, wordt het 3 oktober-feest op maandag 4 oktober gevierd en geldt die dag als de feestdag.

Goede Vrijdag inwisselbaar

Vanaf 2024 is het mogelijk om Goede Vrijdag in te wisselen voor een andere religieuze, nationale, regionale of lokale feest- of gedenkdag (bijvoorbeeld Keti Koti, carnaval of dodenherdenking).

Kijk voor meer informatie op de verlofpagina.

Verplichte sluitingsdagen

Op een verplichte sluitingsdag dien je vakantie op te nemen. Het aantal uren dat je op deze dag normaal gesproken gewerkt zou hebben, wordt van je vakantietegoed afgetrokken. Deze vakantie-uren worden aan het begin van het jaar automatisch afgeschreven van je vakantietegoed. Indien er in de loop van het jaar een wijziging plaatsvindt waardoor de verplichte sluitingsdag niet langer op jou van toepassing is of juist van toepassing geworden is (bijvoorbeeld door een roosterwijziging of aanpassing einddatum contract) wordt dit ook weer automatisch gecorrigeerd. Het College van Bestuur kan na instemming van de vakbonden in het Lokaal Overleg jaarlijks maximaal 7 dagen aanwijzen als verplichte sluitingsdagen.

Het kan overigens zijn dat je op een verplichte sluitingsdag (wel) moet werken. In dat geval is er sprake van een gewone werkdag en wordt deze ook niet van je vakantietegoed afgetrokken.

Ben je ziek tijdens een verplichte sluitingsdag, dan worden deze dagen alsnog als vakantie afgeschreven. Alleen als je niet in staat bent vakantie op te nemen, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, worden deze dagen teruggeboekt.

Jaar Dagen
2024

Vrijdag 10 mei

Vrijdag 4 oktober

Vrijdag 27 december

Maandag 30 december

Dinsdag 31 december

2025

Vrijdag 30 mei

Woensdag 24 december

Maandag 29 december

Dinsdag 30 december

Woensdag 31 december

2026

Vrijdag 2 januari

Vrijdag 15 mei

Donderdag 24 december

Maandag 28 december

Dinsdag 29 december

Woensdag 30 december

Donderdag 31 december

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.