Universiteit Leiden

nl en

Teachers' Academy

Met de Teachers’ Academy beloont de Universiteit Leiden sinds 2014 toptalenten in het onderwijs en stimuleert zij onderwijsvernieuwing. Wie als docent als Teaching Fellow wordt gekozen en deel uit gaat maken van de Teachers’ Academy, krijgt subsidie voor onderwijsvernieuwingsprojecten. Ook organiseert de Teachers’ Academy jaarlijks een symposium over onderwijsvernieuwing. Een krachtige impuls voor universiteitsbrede kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Onderwijsvernieuwing

Docenten die Teaching Fellow worden, krijgen een rol als gids en pionier bij het vernieuwen van het onderwijs aan de universiteit. Daarom krijgen zij een subsidie van €25.000, die zij mogen gebruiken voor het uitvoeren van onderwijsvernieuwingsprojecten. Ook is het fellowship een blijk van erkenning voor hun onderwijstalent en inspanningen op het gebied van onderwijs. Teaching Fellows zijn voor hun collega’s een inspirerend voorbeeld en voor de vice Rector Magnificus en het Onderwijsberaad goede gesprekspartners met betrekking tot vernieuwing van onderwijs.

Wie komt in aanmerking voor een fellowship?

Faculteiten doen een voordracht aan het College van Bestuur. Ieder jaar worden 5 leden benoemd voor een periode van 5 jaar. Kanshebbers:

  • Zetten zich actief in voor inhoudelijke en didactische vernieuwing van het onderwijs door projecten te starten en uit te voeren die aansluiten op de onderwijsvisie en door deel te nemen aan onderzoeksprojecten op het gebied van het onderwijs.
  • Ontwikkelen hun deskundigheid op het gebied van onderwijs voortdurend, inclusief hun deskundigheid in het gebruik en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmaterialen en onderwijstechnieken.
  • Werken op het gebied van onderwijsvernieuwing met andere docenten samen in multidisciplinaire verbanden.

Meer weten?

Wil je meer weten over een van de projecten en hoe de projecten wellicht kunnen worden gebruikt ter verbetering van het onderwijs? Neem dan contact op met Marjolein Boessenkool, of bekijk het dossier Leiden Teacher's Academy.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.