Universiteit Leiden

nl en

Regelgeving en richtlijnen

De financiële besturing en verslaglegging van de Universiteit Leiden is gebaseerd op diverse regels en richtlijnen. We hebben zowel te maken met eisen die de wetgever stelt als met interne afspraken die wij als organisatie hanteren. Door hieraan te voldoen, borgen we de kwaliteit van onze financiële verslaglegging.

Wet- en regelgeving

De inrichting van de financiële bedrijfsvoering van de universiteit is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de daarop gebaseerde regelingen van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast geldt er specifieke wet- en regelgeving voor publiekrechtelijke organen.

WHW en de daarop gebaseerde regelingen van OCW:

Interne richtlijnen

In de interne richtlijnen zijn interne afspraken en aanwijzingen vastgelegd. Deze afspraken en aanwijzingen zijn gebaseerd op externe wet- en regelgeving en gericht op verschillende aspecten van de financiële bedrijfsvoering. Het Handboek Financiën bevat de volgende richtlijnen:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.