Universiteit Leiden

nl en

Privacyloket

Het Privacyloket houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywet.

Met vragen over privacy kun je in eerste instantie terecht bij je privacy officer. Die verwijst je zo nodig door naar het Privacyloket, als je de expertise van een functionaris gegevensbescherming of jurist nodig heeft. Je kunt denken aan:

Het Privacyloket

Het Privacyloket bestaat uit privacyjuristen en functionarissen gegevensbescherming, waaronder tenminste één onafhankelijke privacyexpert. Zij:

  • Houden toezicht op de naleving van de wettelijke regels.
  • Initieren en laten risico-analyses en privacy-audits uitvoeren.
  • Adviseren het College van Bestuur.
  • Handelen vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie af.

De functionarissen gegevensbescherming

Om risico’s rondom de verwerking van persoonsgegevens inzichtelijk te maken en om onregelmatigheden te voorkomen, heeft het College van Bestuur twee functionarissen gegevensbescherming aangesteld, ook wel Data Protection Officers genoemd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.