Universiteit Leiden

nl en

Leidse Impact Matrix

Hoe kan je de impact of valorisatie van uw wetenschappelijk onderzoek zichtbaar maken? De Leidse Impact Matrix helpt je op weg.

Wat is impact?

Jouw onderzoek heeft impact als het op enige wijze meerwaarde heeft voor de samenleving en of wetenschapsontwikkeling. Jij en jouw onderzoek kunnen ongeacht jouw vakgebied op vele wijzen impact hebben. Je kunt hierbij denken aan:

 • publicaties  
 • samenwerking met externe partners  
 • adviezen aan de overheid of deelname in raden/adviescommissies
 • lezingen en optredens in de media
 • patenten
 • spin-offs

In de Leidse Impact Matrix vind je meer voorbeelden van impact. 

Leidse Impact Matrix

Of je nu vooraf of achteraf de impact van jouw onderzoek in beeld wilt brengen, de Leidse Impact Matrix is als inspiratiebron een handig hulpmiddel. Met deze matrix wil de Universiteit Leiden de diversiteit aan vormen van impact in de diverse wetenschapsdomeinen en -disciplines een plek geven.

Je kunt de voor jouw relevante velden van de matrix invullen en op die manier de uitkomsten van uw kennisontwikkeling beschrijven, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook laat je zo zien wat de uitkomsten van jouw wetenschappelijk onderzoek opleveren voor de samenleving en de wetenschapsontwikkeling zelf. Kortom: je maakt de totale invloed van jouw onderzoek en onderwijs inzichtelijk.

Leidse Impact Matrix: academisch veld en professionals

Hieronder vind je een overzicht van de impact die fjouw onderzoek kan hebben in het academisch en beroepsveld.

Interactie met ► Academisch veld Professionals
Uitkomsten ▼
Resultaten
Kennisproductie en uitwisseling

Outreach activities for/with peers:

 • (Co)Publications (articles, books, comments) (refereed vs. nonrefereed, open access)
 • Outcomes of specific research projects, dissertations (PhD supervising) included
 • Education to bachelor/master students
 • Active participation in scientific/academic associations

Outreach activities for/with professionals:

 • (Co)Publications / interviews inprofessional journals, manuals, books
 • Lectures for professionals
 • Projects / events with/for professionals

Effecten
Gebruik van kennis

Use of research outcomes by peers

 • Use of information, instruments, infrastructure / research facilities, datasets, tests, labs, models, processes, software tools or designs that the unit has developed or obtained
 • Citations

Use of research outcomes by professionals

 • Use of information, instruments,models, processes, software tools or designs that the unit has developed
 • Advices to professionals
 • Support of young professionals through a center of entrepreneurship, or incubators

Opbrengsten
Exploitatie van kennis

Marks of recognition from peers

 • Research grants / Science awards
 • Membership of scientific committees, editorial boards
 • Appointment as guest scholar/lecturer

Positions in rankings and EU networking activities and alliances

External funding

 • NWO (Topsectoren included), EU (ERC, Collaborative programmes) and other sources
 • Budget for Impact

Returns/gains through

 • Contract research
 • Courses / training for professionals (post-academic education)
 • Participation in advisory boards(monitoring-, evaluation committees)
 • Use of research facilities by professionals
 • Practices / entrepreneurship (spin outs / spin offs)
 • Secondary positions

Leidse Impact Matrix: commerciële en overheidssector en brede publiek

Hieronder vind je een overzicht van de impact die jouw onderzoek kan hebben in de commerciële en overheidssector en bij het brede publiek.

Interactie met ►

Commerciële en
overheidssector

Brede publiek
Uitkomsten ▼
Resultaten
Kennisproductie en uitwisseling

Outreach activities for/with specific
companies and public entities

 • (Co)Publications /
  interviews in business
  or governmental
  media, manuals,
  books
 • Lectures for employees, officials
  / round table discussions
 • Collaborative projects / events
  with companies or
  public entities

Dissemination of academic insights to general audiences

 • General (co)publications (books, articles / comments / interviews in papers, public journals, magazines)
 • Public lectures
 • Open access
 • MOOCs, etc.

Effecten
Gebruik van kennis

Use of research outcomes by companies
/ public entities

 • Use of information,
  instruments, models,
  processes, software tools or designs that the unit has developed
 • Contributions to clusters (BioScience
  Park, Museums, etc.), and
  standardization committees
  (CEN, ISO)
 • Consultancy / Policy advice
 • Contribution of expertise to
  aspects of societal
  importance
  (i.e. membership of
  committees, councils, etc.)

Use of research outcomes by general audiences

 • Contributions to public discussions on forums, television, in social media(YouTube, blogs) and so on
 • Contributions to events / exhibitions
 • Added societal value alumni

Opbrengsten
Exploitatie van kennis

Returns/gains through:

 • Contract research (including consultancy)
 • Professional training/courses
  (postacademic education)
 • Participation in advisory boards(monitoring-,
  evaluation committees)
 • Use of research facilities of and by companies / other bodies
 • Patents/ licences/
  disclosures/revenues

Returns/gains through:

 • Public prizes
 • (Paid) Open courses
 • Appointments / positions paid by societal entities
 •  Employment / jobs

Je gebruikt de Leidse Impact Matrix bij:

 • Het schrijven van een kennisbenuttingsparagraaf bij subsidieaanvragen (NWO, EU).
 • Het maatschappelijke verantwoorden van lopend of uitgevoerd onderzoek bij subsidiegevers of samenwerkingspartners.
 • R&O gesprekken waarbij u gevraagd wordt om resultaten van valorisatie of impact.

Ook onderzoekseenheden en faculteiten maken gebruik van de matrix. Zo experimenteren instituten sinds 2015 met de toepassing ervan in de zelfstudies voor onderzoeksvisitaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.