Universiteit Leiden

nl en

Trainingen en workshops voor medewerkers

De ontwikkeling van medewerkers is belangrijk om het welzijn van zowel medewerkers als studenten binnen de Universiteit Leiden te bevorderen. Het volgen van trainingen en workshops kan een fijne manier zijn om kennis op te doen buiten jouw expertisegebied.

Trainingsaanbod studentenwelzijn 

Het is van belang dat studentondersteuners alert zijn op signalen van studenten, weten hoe ze een gesprek kunnen aangaan en hoe ze de student eventueel kunnen doorverwijzen. Er worden bijvoorbeeld trainingen ‘gesprekstechnieken’ en ‘studeren met een functiebeperking’ aangeboden vanuit SOZ, Student Support Services. De komende tijd wordt het trainingsaanbod op het gebied van gespreksvoering en coaching uitgebreid. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sonja Wagenaar

New Heroes Academy 

Medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen deelnemen aan de New Heroes Academy. New Heroes Academy biedt zowel online als blended (een combinatie van online en klassikaal leren) vaardigheidstrainingen, maar ook coaching. Een overzicht van het complete trainingsaanbod is hier te downloaden. Voor het volgen van deze trainingen en coaching heb je geen budget en/of toestemming nodig van je leidinggevende. 

Gezonde Boel

Gezonde Boel is een platform voor onbegeleide e-health voor studenten en biedt ruim 100 zelfhulp modules. Deze modules zijn ontwikkeld rondom relevante thema’s tijdens het studentenleven. Bijvoorbeeld: omgaan met geld, te veel social media gebruik, piekeren en planning en structuur. 

De modules zijn voor studenten van Universiteit Leiden gratis en kunnen anoniem gevolgd worden. Studenten loggen in op het platform van Gezonde Boel.

Diversiteit en inclusie 

Diversiteit en inclusie is een kernwaarde van de universiteit. Bij het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie vind je meer informatie en trainingen om een inclusieve studie- en werkomgeving te bevorderen.   

Online training suïcidepreventie  

113 geeft een gratis online training waarin je leert omgaan met gesprekken met een student die aangeeft aan zelfdoding te denken. De training beslaat drie lessen: signaleer, praat erover en zoek samen hulp. Naast de online training heeft 113 een gratis en anonieme app die je kunt downloaden via App Store en Google Play Store. De app biedt, naast het verwerven van kennis, meer interactie dan de online training.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.