Universiteit Leiden

nl en

Datamanagement

Datamanagement is het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata. Hierbij wordt als einddoel vaak gerefereerd aan de zogenaamde FAIR principes: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

Denk vooraf aan het verzamelen of creëren goed over data na. Zorg ervoor dat die vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar is. Niet alleen voor anderen, maar ook voor eigen gebruik in de toekomst.

Meer informatie over datamanagement vind je op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

Voor FGW is advies en ondersteuning met betrekking tot datamanagement belegd bij de afdeling IFZ. De medewerkers daar kunnen je adviseren over het beleid van het instituut op het vlak van datamanagement, maar ook bij het schrijven van datamanagementparagrafen in vooraanvragen en definitieve projectvoorstellen. Ook bij het budgetteren en het uiteindelijk inrichten van de IT-randvoorwaarden (o.a. databases en infrastructuur) voor onderzoeksprojecten adviseert IFZ. De afdeling denkt met je mee over de vraag of de IT-middelen die je kiest, of laat ontwikkelen, daadwerkelijk gaan helpen bij het beantwoorden van uw onderzoeksvragen. IFZ werkt hierin nauw samen met het Centre for Digital Humanities en het Centre for Digital Scholarship. Heb je een vraag over ICT & Onderzoek of Datamanagement? Neem dan contact op met een van de medewerkers die hiernaast in het contactblokje worden genoemd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.