Universiteit Leiden

nl en

Ethische commissies

Ethische commissies adviseren wetenschappers over ethische zaken bij het uitoefenen van hun onderzoek. Bijvoorbeeld of het onderzoek voldoet aan de criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. De universiteit heeft meerdere ethische commissies.

Heeft uw instituut of faculteit een commissie ethiek? Dan legt u uw onderzoek voor aan de commissie ter goedkeuring. Onder uw facultaire tab of in het overzicht hieronder vindt u meer informatie over de werkwijze van de ethische commissie.

Overzicht facultaire commissies

Overzicht commissies van interfacultaire instituten

 

De Commissie Ethiek en Data van de Faculteit der Rechtsgeleerheid ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoeksvoorstellen en het toetsen op datamanagementplannen inclusief AVG-aspecten. In de regel gaat het hierbij om onderzoek waarin nieuwe data wordt gebruikt.

Wat doet de commissie

De hoofdtaak van de commissie bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. De voorwaarden en beginselen die de commissie hanteert zijn toegelicht in het Reglement dat hiertoe is opgesteld. Ethische toetsing kan relevant zijn wanneer het gaat om de privacy van onderzoekssubjecten, aspecten van menselijke waardigheid bij het afnemen van interviews, wederzijdse consentverkrijging en mogelijke belangenverstrengeling bij derde geldstroomonderzoek. Soms is ethische toetsing verplicht opgelegd door externe organisaties, zoals bijvoorbeeld NWO. Medewerkers kunnen echter ook zonder zo’n verplichting een adviesaanvraag indienen.

Adviesaanvraag

Wil je je een adviesaanvraag? Lever dan het volgende aan bij de commissie (ethiekendatacie@law.leidenuniv.nl):

De commissie geeft vervolgens een advies waarin het aangeeft al dan niet – en eventueel na enige aanpassing – in te stemmen met het voorstel of niet. Dit advies is niet bindend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.