Universiteit Leiden

nl en

Afdracht en verdediging proefschrift

U wilt promoveren bij de Universiteit Leiden. In het promotiereglement 2018, vastgesteld door het College van Promoties, staat wat u moet doen om te mogen promoveren. U leest hier meer over de procedures rondom de afdracht en het verdedigen van uw proefschrift en de formulieren die u hiervoor nodig heeft.

Afdracht proefschriften

Heeft u bericht van uw decaan ontvangen dat u kunt promoveren? En heeft u zich voor de verdediging van uw proefschrift aangemeld bij de pedel? Dan kunt u nu beginnen met het vermenigvuldigen van het voor- en nawerk van het proefschrift en de stellingen. De pedel moet op tijd goedkeuring geven voor de titelpagina van het proefschrift. Meer over de eisen waaraan het proefschrift moet voldoen >>

Tenminste drie weken voor de promotie zorgt u voor:

  • Twee exemplaren van het proefschrift en de los ingevoegde stellingen op het bureau van de pedel. Afleveren tijdens kantooruren of opsturen: Rapenburg 73, 2313 GJ Leiden.
  • Een aantal exemplaren voor de decaan
  • Exemplaren voor alle leden van de promotie- en oppositiecommissie
  • Vier exemplaren voor de Universiteitsbibliotheek. Ook moet een proefschrift in elektronische vorm worden geleverd, voor opname in het institutionele repositorium van de universiteit.
  • Een licentie voor de universiteit voor de niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm voor de universiteit. Dit kan met een tijdelijk embargo. Teken hiervoor de vastgestelde standaard licentie-overeenkomst in formulier 4.

U kunt een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Voor meer informatie neemt u contact op met proefschrift@library.leidenuniv.nl of 071- 527 1525.

Samenstelling oppositiecommissie

De promotor doet ondertussen de decaan een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de oppositiecommissie. De decaan brengt u, uw promotor en de pedel op de hoogte van samenstelling van de oppositiecommissie.Hierna mag u uw proefschrift in het openbaar verdedigen ten overstaan van de oppositiecommissie.

Verdediging proefschrift

De promovendus verdedigt het proefschrift in het openbaar ten overstaan van de oppositiecommissie. Hoewel de promotor geen deel uitmaakt van de oppositiecommissie, kan hij wel deelnemen aan de oppositie.

Na afloop van de mondelinge verdediging trekt de oppositiecommissie zich terug voor beraad. De promotor is bij dit beraad aanwezig en doet een voorstel ten aanzien van het verlenen van het doctoraat. De promotor heeft echter bij de bespreking hiervan geen stemrecht. Als de oppositiecommissie besluit het doctoraat te verlenen, wordt de promotor door de rector gemachtigd het doctoraat te verlenen.

Het is mogelijk om het doctoraat ‘cum laude’ te verlenen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in artikel 29 van het promotiereglement. Deze procedure is omschreven in de Cum laude regeling, die u vindt in formulier 9.

Lees meer over de rol van de promotor en de rol van de decaan bij het verdedigen van het proefschrift.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.