Universiteit Leiden

nl en

Opleidings- en Begeleidingsplan

Tijdens je promotie maakt je met jouw begeleider(s) afspraken over jouw persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding van jouw promotie. Deze afspraken worden uiterlijk drie maanden na jouw aanstelling vastgelegd in het Opleidings- en Begeleidingsplan.

Voor buitenpromovendi geldt hiervoor een termijn van maximaal zes maanden na je toelating tot de graduate school. Dit plan bevat afspraken bevat over je onderzoek, de begeleiding, de opleiding en de eventuele onderwijstaken van de promovendus. Hierin wordt ok een moment voor een go/no no-go beslissing opgenomen.

Afspraken over opleiding en begeleiding

Het opleidings- en begeleidingsplan wordt een jaar na je aanstelling verder ingevuld en zo nodig herzien. In het plan worden de volgende zaken sowieso vastgelegd:

  • Welke cursussen, trainingen en activiteiten je gaat volgen in het kader van je opleiding tot onderzoeker en wanneer je deze gaat volgen.
  • Afspraken over de vorm en de frequentie van de persoonlijke begeleiding die je tijdens de promotie zult ontvangen en hoe de verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen de verschillende begeleiders.

Bovenstaande afspraken voor het Opleidings- en Begeleidingsplan zijn vastgelegd in de CAO van Nederlandse Universiteiten.

Eigen richtlijnen per faculteit

De richtlijnen voor het Opleidings- en Begeleidingsplan kunnen per faculteit verschillen. Meer informatie vindt u op uw facultaire tab.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.