Universiteit Leiden

nl en

Salaris

Je ontvangt je salaris op van tevoren vastgestelde data. Daarnaast ontvang je in mei een vakantie-uitkering en in december een eindejaarsuitkering. De jaaropgave download je via Self Service.

Salarisschaal, salarisverhoging en keuzemodel arbeidsvoorwaarden

 • De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld. Bij voldoende functioneren krijg je ieder jaar salarisverhoging. 
 • Een deel van je arbeidsvoorwaarden kun je flexibel invullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Lees meer over salarisschalen en periodieke verhoging

Lees meer over het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Betaaldata salaris

In 2023 ontvang je je salaris op de volgende dagen:

 • maandag 23 januari 2023
 • donderdag 23 februari 2023
 • donderdag 23 maart 2023
 • vrijdag 21 april 2023
 • dinsdag 23 mei 2023 (inclusief vakantiegeld)
 • vrijdag 23 juni 2023
 • vrijdag 21 juli 2023
 • woensdag 23 augustus 2023
 • vrijdag 22 september 2023
 • vrijdag 20 oktober 2023
 • donderdag 23 november 2023
 • donderdag 21 december 2023 (inclusief eindejaarsuitkering)

Meer informatie met betrekking tot de betaling van het salaris en jaarplanning van de salarisadministratie vind je in dit Kennisitem.

Je kunt je salarisstrook inkijken en downloaden via Self Service. Dit geldt ook voor de jaaropgave. Om je salarisstrook te downloaden, staat er een stappenplan uitgeschreven in dit Kennisitem.

Toelichting op de salarisstrook

We versturen geen papieren salarisstroken. Om verschillende termen en afkortingen toe te lichten hebben we een voorbeeld van een salarisstrook gemaakt. Hierin staan ter illustratie ook een aantal variabele elementen uit onder andere het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Instructievideo salarisspecificatie inzien

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Sociaal Fonds OCW

De universiteit is aangesloten bij het Sociaal Fonds OCW. Dit betekent dat medewerkers van de universiteit zich kunnen inschrijven als deelnemer. Het Sociaal Fonds OCW geeft financiële hulp aan deelnemers aan het fonds die door geldproblemen in sociale moeilijkheden komen.

Hoe werkt het Sociaal Fonds?
Aanvragen voor hulp worden voorgelegd aan het bestuur van het Sociaal Fonds. Dat neemt de aanvragen in behandeling wanneer er op geen andere manier in hulpverlening kan worden voorzien. Het bestuur beslist als enige of er hulp kan worden gegeven. Die hulp omvat dan een renteloze lening of een gift, of een combinatie van beide. Aan een lening is een aflossingsverplichting verbonden. Als het bestuur vindt dat er sprake is van een complexe schuldproblematiek, wordt er verder gekeken naar een passende vorm van schuldhulpverlening.

Wanneer kun je een beroep doen op het Sociaal Fonds?
Als je niet meer in staat bent om je vaste lasten, zoals gas, huur, licht en water te betalen, kun je als medewerker van de UL terecht bij het Sociaal Fonds. Ook als je al schulden hebt bij andere instanties zijn er mogelijkheden via deze weg. 

Wil je als medewerker een bijdrage doen?
Wil je als medewerker een bijdrage doen? Het aanmeldformulier staat op de website. De minimale bijdrage is € 2,- per maand, maar een vrijwillige hogere bijdrage verruimt uiteraard de mogelijkheden van het fonds. De maandelijkse bijdrage wordt dan maandelijks voldaan via de salarisadministratie. Het is ook mogelijk om de bijdrage zelf rechtstreeks aan het fonds te betalen. Ook gepensioneerden van de UL kunnen deelnemer blijven.

Kijk ook eens op Geldfit.nl voor tips en informatie over geld.

Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je bezoldiging. Je bezoldiging bestaat uit je salaris aangevuld met bepaalde toelages. Meer informatie over de definitie van salaris en bezoldiging vind je in de cao Nederlandse Universiteiten. Je ontvangt het vakantiegeld in mei.

Kom je in de loop van het jaar in dienst of ga je in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Je hebt recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van je jaarsalaris met een minimum van € 2250,- (op basis van een voltijdsaanstelling en een volledig gewerkt jaar). De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald.

Kom je in de loop van het jaar in dienst of ga je in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Wil je het bankrekeningnummer wijzigen waarop je salaris en vergoedingen gestort worden? Wijzig je bankrekeningnummer via het Serviceplein onder de tegel ‘Mijn personeelsmutaties’, ‘Wijzig bankgegevens’. Instructies voor het wijzigen het bankrekeningnummer zijn beschikbaar via dit Kennisitem.

Aanvragen via het Serviceplein

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.