Universiteit Leiden

nl en

Verhuiskosten

Verhuist u in verband met uw werk of heeft de universiteit u een verhuisplicht opgelegd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding of een verhuispremie.

Verhuiskostenvergoeding

Een verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Het gaat hierbij om transportkosten en soms ook om herinrichtingskosten.

 • Transportkosten

  Transportkosten zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het verhuizen van de inboedel. Op basis van een door de werkgever goedgekeurde offerte en na inleveren van de originele factuur worden de kosten vergoed.
   
 • Herinrichtings- en overige kosten

  De tegemoetkoming in de overige kosten, waaronder herinrichtingskosten, kan per verhuizing verschillen en is maximaal € 7.750,-.

Wanneer ontvangt u een verhuiskostenvergoeding?

Als de universiteit u een verhuisplicht oplegt, komt u in aanmerking voor een verhuisvergoeding. U kunt in sommige omstandigheden ook zonder verhuisplicht in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Met verhuisplicht

  Als de inhoud van een functie vereist dat u dicht in de buurt van uw werk woont, kan de universiteit u verplichten te verhuizen. Het gaat hierbij om functies waarbij u bij calamiteiten buiten werktijd binnen zeer korte tijd ter plaatse moet zijn. Een opgelegde verhuisplicht betekent dat u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar dicht bij uw werk moet gaan wonen.
   
 • Zonder verhuisplicht

  Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst kunt u ook zonder verhuisplicht in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Ook in dit geval is de vergoeding maximaal € 7.750,-. Een verhuiskostenvergoeding zonder verhuisplicht moet u overeenkomen met de universiteit. De universiteit is daarbij niet verplicht akkoord te gaan.

Verhuispremie

De universiteit stimuleert dat u te voet of op de fiets naar uw werk komt, om op die manier de milieubelasting te verminderen. Daarom komt u mogelijk in aanmerking voor een verhuispremie van € 2.500,-, als u binnen een straal van 10 kilometer van uw werkadres gaat wonen en geen verhuiskostenvergoeding ontvangt:

 • u heeft (uitzicht op) een vast dienstverband.
 • u gaat binnen 10 kilometer van uw werk wonen en ontvangt geen reiskostenvergoeding meer. (De eerste 10 kilometer worden niet vergoed)
 • u ontving voor de verhuizing de maximum tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer.

Als u parttime werkt, wordt de verhuispremie berekend naar rato van het aantal werkdagen per week of de omvang van het dienstverband.

Terugbetalingsverplichting

Neemt u binnen een jaar na de toekenning van de vergoeding of de premie zelf ontslag of wordt uw arbeidsovereenkomst ontbonden door eigen schuld of toedoen? Dan moet u de vergoeding of premie terugbetalen. Gebeurt dit tussen 1 en 2 jaar na de toekenning, dan moet u 50% van de toegekende verhuiskostenvergoeding of verhuispremie terugbetalen.

Aanvragen van de vergoeding

Zowel de verhuiskostenvergoeding als de verhuispremie moet binnen 3 maanden na de verhuizing worden aangevraagd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.