Universiteit Leiden

nl en

Verhuiskosten

Verhuis je in verband met je werk of heeft de universiteit je een verhuisplicht opgelegd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding of een verhuispremie.

Verhuiskostenvergoeding

Een verhuiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Het gaat hierbij om transportkosten en soms ook om herinrichtingskosten.

 • Transportkosten

  Transportkosten zijn de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het verhuizen van de inboedel. Op basis van een door de werkgever goedgekeurde offerte en na inleveren van de originele factuur worden de kosten vergoed.
   
 • Herinrichtings- en overige kosten

  De tegemoetkoming in de overige kosten, waaronder herinrichtingskosten, kan per verhuizing verschillen en is maximaal € 7.750,-.

Wanneer ontvang je een verhuiskostenvergoeding?

Als de universiteit je een verhuisplicht oplegt, kom je in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Je kunt in sommige omstandigheden ook zonder verhuisplicht in aanmerking komen voor een vergoeding.

 • Met verhuisplicht

  Als de inhoud van een functie vereist dat je dicht in de buurt van je werk woont, kan de universiteit je verplichten te verhuizen. Het gaat hierbij om functies waarbij je bij calamiteiten buiten werktijd binnen zeer korte tijd ter plaatse moet zijn. Een opgelegde verhuisplicht betekent dat je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar dicht bij je werk moet gaan wonen.
   
 • Zonder verhuisplicht

  Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst kun je ook zonder verhuisplicht in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Ook in dit geval is de vergoeding maximaal € 7.750,-. Een verhuiskostenvergoeding zonder verhuisplicht moet je overeenkomen met de universiteit. De universiteit is daarbij niet verplicht akkoord te gaan.

Verhuispremie

De universiteit stimuleert dat je te voet of op de fiets naar je werk komt, om op die manier de milieubelasting te verminderen. Daarom kom je mogelijk in aanmerking voor een verhuispremie van € 2.500,-, als je binnen een straal van 10 kilometer van je werkadres gaat wonen en geen verhuiskostenvergoeding ontvangt:

 • je hebt (uitzicht op) een vast dienstverband.
 • je gaat binnen 10 kilometer van je werk wonen en ontvangt geen reiskostenvergoeding meer. (De eerste 10 kilometer worden niet vergoed)
 • je ontving voor de verhuizing de maximum tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer.

Als je parttime werkt, wordt de verhuispremie berekend naar rato van het aantal werkdagen per week of de omvang van het dienstverband.

Terugbetalingsverplichting

Neem je binnen een jaar na de toekenning van de vergoeding of de premie zelf ontslag of wordt je arbeidsovereenkomst ontbonden door eigen schuld of toedoen? Dan moet je de vergoeding of premie terugbetalen. Gebeurt dit tussen 1 en 2 jaar na de toekenning? Dan moet je 50% van de toegekende verhuiskostenvergoeding of verhuispremie terugbetalen.

Aanvragen van de vergoeding

Zowel de verhuiskostenvergoeding als de verhuispremie moet binnen 3 maanden na de verhuizing worden aangevraagd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.