Universiteit Leiden

nl en

Vitaliteitspact

U kunt onder bepaalde voorwaarden vanaf vijf jaar voor uw AOW-leeftijd één of twee dagen per week buitengewoon verlof opnemen. U levert een deel van het salaris in, maar u behoudt de oorspronkelijke pensioenopbouw. Deze, vooralsnog tijdelijke, regeling staat bekend onder de naam Vitaliteitspact.

Hoe werkt het?

Vanaf vijf jaar voor uw AOW-leeftijd kunt u één of twee dagen per week buitengewoon verlof opnemen. Bij een fulltime dienstverband kunt u kiezen uit twee varianten:

 • Variant A

  • U krijgt buitengewoon verlof voor 0,4 fte met behoud van 70% van het bruto salaris.
  • U houdt een werkweek over van 24 uur.
  • U heeft recht op 149 uur vakantie per jaar.
 • Variant B

  • U krijgt buitengewoon verlof voor 0,2 fte met behoud van 85% van het bruto salaris.
  • U houdt een werkweek over van 32 uur.
  • U heeft recht op 199 uur vakantie per jaar.

Bij een deeltijd dienstverband geldt de vermindering in werktijd en vakantie naar rato van de omvang van het dienstverband.

Bent u aangesteld voor minder dan 0,5 fte (= 19 uur per week)? Dan kunt u niet deelnemen aan deze regeling. Bent u aangesteld voor minder dan 0,66 fte (= 25,08 uur per week)? Dan kunt u alleen deelnemen aan variant 1.

Voorwaarden

In de onderstaande gevallen kunt u deelnemen aan de Vitaliteitspact (artikel 6.17 t/m 6.19 van de cao).

 • U bereikt over vijf jaar of minder de AOW-leeftijd.
 • U houdt minstens twee werkdagen over.
 • U heeft minimaal een omvang van 50% van het oorspronkelijke dienstverband op 58-jarige leeftijd
 • U heeft minimaal een omvang van 50% van het oorspronkelijke dienstverband in het kalenderjaar vóór deelname. 
 • U mag niet (al) deelnemen aan de seniorenregeling (artikel B20 en B21 van de cao).
 • U bent minstens 10 jaar in dienst van de universiteit.

Verlofsaldo en spaarverlof

Het reguliere verlofsaldo mag bij aanvang niet meer dan het verlofsaldo van één jaar zijn. Heeft u verlof opgespaard? Dan dient u dit op te nemen voordat u gebruik maakt van de regeling.

Deelnemen

U vraagt het buitengewoon verlof minstens 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij uw leidinggevende of mandaathouder. Samen vult u het formulier Deelname vitaliteitspact in.

De regeling gaat in per 1 januari 2019. U kunt vooralsnog tot 30 juni 2020 starten met de regeling. Mocht u al vanaf 1 januari willen deelnemen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw P&O-adviseur. Uw P&O-adviseur kan u ook meer informatie geven over de regeling. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.