Universiteit Leiden

nl en

Functiecontract

Werk je bij de universiteit en ben je ingeschaald in schaal 11 of hoger? Dan heb je de mogelijkheid om een functiecontract af te sluiten.

Per 1 januari 2024 is de Regeling Jaarafspraken komen te vervallen en zijn we geheel overgestapt op functiecontracten conform de cao NU. Het is daarom niet meer mogelijk een jaarafspraak af te sluiten. Vanaf 1 januari 2024 is het alleen nog maar mogelijk voor medewerkers vanaf schaal 11 om een functiecontract af te sluiten.

Functiecontract aanvragen

Vraag een functiecontract aan via het Serviceplein onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties', 'Rooster(uren) wijzigen'. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een functiecontract? Volg het stappenplan via dit Kennisitem.

Aanvragen via Serviceplein

Bij een functiecontract maak je met je leidinggevende afspraken over te behalen resultaten, te verrichten taken en je bereikbaarheid en aanwezigheid. Je bent vervolgens vrij om je tijd zelf in te delen.

Bij het maken van de resultaatgerichte afspraken over een functiecontract wordt rekening gehouden met het aantal te werken uren op jaarbasis; de vakantie-uren zijn hierop in mindering gebracht (152 wettelijke en 80 bovenwettelijke vakantie-uren bij een voltijds dienstverband). Opbouw van vakantie-uren wordt niet bijgehouden. Je vult je werktijden zo in dat je vakantie-uren daadwerkelijk zijn opgenomen in het kalenderjaar waarin de aanspraak op deze uren is ontstaan. Het aantal vakantie-uren staat aan het einde van het kalenderjaar daarom automatisch op nul. Dat geldt ook als je in de loop van het kalenderjaar uit dienst gaat.

Het afsluiten van een functiecontract is geen verplichting. Jij en je leidinggevende kunnen de afspraak maken, maar je bent hiertoe niet verplicht.

Zelf je tijd indelen en vakantie

Het is van belang dat je vrije tijd inplant. Met een functiecontract ben je vrij je tijd zelf in te delen, en daarom is het belangrijk dat je voldoende vrij neemt en vakantie inplant (twee of meer aaneengesloten weken). De afgesproken taken in je functiecontract moeten zodanig zijn dat je ook echt vrij kunt zijn en niet met werk bezig bent tijdens je vakantie. De Universiteit Leiden vraagt je nadrukkelijk dit daadwerkelijk te doen.

Hieronder vind je een overzicht van het aantal te werken uren per jaar bij een voltijds dienstverband (38 uur per week):

Jaar Aantal te werken uren
2021 1.698,40 uren
2022 1.683,20 uren
2023 1.675,60 uren
2024 1.698,40 uren
2025 1.683,20 uren

Onvoorziene omstandigheden

Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, waaronder langdurige ziekte en/of zwangerschap, moet je nieuwe afspraken maken met je leidinggevende over het voortzetten van het functiecontract en de daaraan gekoppelde te behalen resultaten. Het kan ook zijn dat je tot de conclusie komt dat je het functiecontract stop wil zetten.

Starten met een functiecontract: openstaande vakantie-uren

Wanneer je start met een functiecontract en je hebt nog niet opgenomen vakantie-uren in Self Service open staan, moeten hier afspraken over worden gemaakt. Je kan bijvoorbeeld de nog openstaande vakantie-uren opnemen voordat het functiecontract ingaat, of de nog openstaande uren worden in het functiecontract verwerkt. Deze vakantie-uren worden dan verrekend met het aantal te werken uren en worden geacht te zijn opgenomen in het jaar dat het functiecontract wordt overeengekomen. Welke afspraak wordt gemaakt, zal dan ook afhangen van het aantal nog openstaande vakantie-uren.

Beëindigen van het functiecontract

Heb je een functiecontract en wil je daarmee stoppen, dan kan dat. In dat geval maak je met je leidinggevende afspraken over de afronding van het functiecontract.

Meerjaren spaarvariant

Het is niet meer mogelijk deel te nemen aan de meerjaren spaarvariant met een functiecontract. Medewerkers met een functiecontract die reeds een dergelijke spaarvariant zijn aangegaan, houden de in dat kader gemaakte afspraken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.