Universiteit Leiden

nl en

Personeelsbeleid en gedragscodes

Om als Universiteit Leiden tot de top te blijven behoren, vragen we van onderzoekers en docenten de ambitie om bij de besten te willen horen. De samenwerking met en inzet en kwaliteit van de ondersteunende staf is daarbij cruciaal. Lees meer over ons personeelsbeleid, leiderschap, het inschakelen van tijdelijk personeel, medezeggenschap en het bewaken van onze integriteit.

Leiderschap

Universiteit Leiden bouwt aan een open en lerende organisatie. Een sterke universitaire gemeenschap, die wordt gekenmerkt door onderling vertrouwen en samenwerking, gebaseerd op vrijheid én verantwoordelijkheid. Hiervoor zet Universiteit Leiden in op het ontwikkelen van het leiderschap van alle medewerkers. Lees meer over Leiderschap in het Dossier Leiderschap.

Gedragscodes

Iedereen die te maken heeft met de Universiteit Leiden, moet erop kunnen vertrouwen dat wij integer handelen en staan voor een prettig, gezond en inclusief leer- en werkklimaat. Of het nu gaat om onderzoek, omgang met studenten of nevenwerkzaamheden. Daarom hebben we gedragscodes opgesteld:

HR beleid

Om als Universiteit Leiden tot de top te blijven behoren, vragen we van onderzoekers en docenten de ambitie om bij de besten te willen horen. De inzet en kwaliteit van de ondersteunende staf is daarbij cruciaal. Daarom stimuleren wij alle medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Dat is de kern van ons personeelsbeleid.

Lees meer over:

Werving en selectie

Heb je een nieuwe medewerker nodig? Of het nu om een secretaresse gaat of een hoogleraar: je eigen HR-adviseur helpt je bij de wervingsprocedure. Hier vind je meer informatie over:

Werken in een diverse omgeving

Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarom is er binnen de universiteit oog voor gelijke kansen voor elk individu. Of het nu gaat om een aanstelling, de kans op promotie, of om het goed kunnen combineren van werk en zorg. Lees meer over:

Medezeggenschap

Je hebt op verschillende manieren inspraak. Op de Organisatiegids vind je overzicht van de mogelijkheden.

Praat mee via de personeelsmonitor

Wat vind je van de arbeidsvoorwaarden, je loopbaankansen, de omgang met collega’s en leidinggevenden, en de onderzoeksvoorzieningen? De universiteit vindt het belangrijk dat je als medewerker tevreden bent over je werk. Daarom peilen wij periodiek je mening via een (anoniem) tevredenheidsonderzoek.

Regelingen en richtlijnen

Bekijk de betreffende regelingen en richtlijnen hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.