Universiteit Leiden

nl en

Internationalisering in onderzoek

Leidse onderzoekers werken samen met andere onderzoekers over de hele wereld. De universiteit heeft een regiobeleid vastgesteld, waarbij extra aandacht uitgaat naar drie regio’s waarmee intensief contact is vanuit meerdere faculteiten: China, Indonesië en Latijns-Amerika en de Cariben.

Regiogroepen

Voor elke regio is een regiostuurgroep ingesteld. De regiogroep heeft tot taak om de activiteiten gericht op de regio binnen de universiteit te bundelen en te zorgen dat er beter gebruik gemaakt wordt van de Leidse expertise en netwerken in de regio. De regiostuurgroepen worden elk ondersteund door een regiocoördinator.

 • Regiogroep China

  Voorzitter: Jasper Knoester, decaan Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
  Coördinator: Annemarie Montulet
 • Regiogroep Indonesië

  Voorzitter: Wim van den Doel, Faculteit der Geesteswetenschappen
  Coördinator: Marrik Bellen
 • Regiogroep Latijns-Amerika en Cariben

  Voorzitter: Paul Wouters, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Coördinator: Mara Constantinescu

League of European Research Universities

Binnen Europa is de League of European Research Universities (LERU) ons belangrijkste samenwerkingsverband. De Universiteit Leiden is een van de 23 universiteiten die lid is van de LERU. De LERU komt in Europa op voor de belangen van onderzoeksintensieve universiteiten en onderhoudt nauwe contacten met belangrijke spelers in het Europese onderzoeksbeleid.

Binnen de LERU is een groot aantal policy groups en thematic groups actief op verschillende terreinen, zoals onderwijs, onderzoek en HR. Voor meer informatie over de activiteiten van de Universiteit Leiden in de LERU kunt u contact opnemen met Melissa Koops. Algemene informatie over  de LERU is te vinden op de website van de LERU

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.