Universiteit Leiden

nl en

Toegang tot promotie

Om te mogen promoveren aan de Universiteit Leiden, moet u toegelaten worden tot één van de Graduate Schools. Daarvoor moet je aan specifieke (opleidings)eisen voldoen.

Elke promovendus moet worden toegelaten bij één van de Graduate Schools. Voor de toelatingsprocedures verwijzen we je naar de verschillende websites. De toelatingsprocedure varieert per Graduate School, maar je moet in elk geval: 

  • de graad Master hebben verkregen dan wel aan een door de overheid bekostigde of aangewezen Nederlandse universiteit het doctoraal examen met goed gevolg hebt afgelegd.
  • een Leids hoogleraar (of universitair hoofddocent met het ius promovendi*) bereid vinden om je promotor te zijn.
  • een tweede promotor hebben. Dat kan een tweede hoogleraar (promotor) zijn of een gepromoveerde co-promotor, al dan niet van de faculteit.
    Heb je geen tweede promotor? Dan wijst de decaan een co-promotor aan, zodat je tenminste twee begeleiders hebt.

Het promotiereglement

Je vindt uitgebreide toelatingseisen in het promotiereglement. Daarin lees je ook wat je kunt doen als je niet aan alle eisen voldoet.

Lees meer

Buitenlandse diploma's

Heb je een universitair diploma in het buitenland gehaald? Na verificatie van het desbetreffende diploma beoordeelt de decaan of je wordt toegelaten tot het promotietraject.

*Ius promovendi


Traditioneel konden in Nederland alleen hoogleraren optreden als promotor. Sinds 2018 kunnen ook UHD's ius promovendi hebben. Neem voor meer informatie contact op met de Graduate School.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.