Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement en formulieren

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotor(es) zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2023

Meer informatie over het promotiereglement vind je in de organisatiegids.

Procedureoverzicht promotietraject

Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die je op bepaalde momenten in het promotietraject moet inleveren. 

Bekijk voor meer informatie de pagina Promotietraject

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.