Universiteit Leiden

nl en

Projectverklaringen

Bij subsidieafrekeningen van (grote) onderzoeksprojecten is de financiële verantwoording een belangrijk onderdeel. Meestal vragen subsidieverstrekkers om een project- of controleverklaring. Dat is het oordeel van een externe accountant over het financiële eindoverzicht van een project.

Rol van Audit en Interne Controle

Audit en Interne Controle (AIC) controleert of een projectdossier de vereiste documentatie bevat, zodat een externe accountant de controle vlot en naar behoren kan uitvoeren. Projectbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de projectdocumentatie en dienen projectdossiers voor controle tijdig bij AIC aan te leveren.

Verbeterpunten naar aanleiding van de controle door AIC worden direct aan de verantwoordelijke eenheid doorgegeven. Pas als alles compleet is, wordt een externe accountant ingeschakeld.

Richtlijn projectbeheer

De Richtlijn projectbeheer is speciaal ontwikkeld voor projectbeheerders binnen de Universiteit Leiden. Het biedt houvast bij de financieel-administratieve verantwoording en verslaglegging van projecten die gesubsidieerd worden door externe financiers. U leest hierin aan welke eisen een projectdossier moet voldoen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.