Universiteit Leiden

nl en

Projectverklaringen

Bij subsidieafrekeningen van (grote) onderzoeksprojecten is de financiële verantwoording een belangrijk onderdeel. Meestal vragen subsidieverstrekkers om een project- of controleverklaring. Dat is het oordeel van een externe accountant over het financiële eindoverzicht van een project.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

  • Projectbeheerders zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de project-documentatie en moeten hun dossiers tijdig bij Audit aanleveren voor controle. 
  • Audit controleert of een projectdossier de vereiste documentatie bevat. Als er verbeterpunten zijn naar aanleiding van de controle, geeft Audit deze direct door aan de verantwoordelijke eenheid. Pas als alles compleet is, schakelt Audit een externe accountant in, zodat deze de controle vlot en naar behoren kan uitvoeren.

Richtlijn projectbeheer

De Richtlijn projectbeheer is speciaal ontwikkeld voor projectbeheerders binnen de Universiteit Leiden. De richtlijn biedt houvast bij de financieel-administratieve verantwoording en verslaglegging van projecten die gesubsidieerd worden door externe financiers. Je leest in de richtlijn aan welke eisen een projectdossier moet voldoen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.