Universiteit Leiden

nl en

ICT en onderwijs

ICT is een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs van de universiteit. Het ondersteunt docenten in het geven van onderwijs en biedt mogelijkheden om te experimenteren met vernieuwende onderwijsvormen.

Informatiesystemen

Docenten gebruiken verschillende systemen om met studenten te communiceren en hen te informeren over de vakken en de voortgang van de studies. De Studiegids biedt een overzicht van alle vakken en studies van de universiteit. Studenten kunnen daar alles lezen over het studieprogramma. Via uSis kunnen studenten zich onder andere inschrijven voor vakken en tentamens. Via Blackboard communiceert de docent met de student over het rooster, de leerstof en de opdrachten.

College- en computerzalen

Vrijwel alle collegezalen beschikken over een computer met een beamer of televisiescherm. In veel universitaire gebouwen kunt u ook gebruik maken van computerzalen. De computers zijn uitgerust met standaard software zoals Mircorsoft Office. Wilt u een zaal reserveren voor uw onderwijs? Neem dan contact op met uw lokale servicedesk

Onderwijsvernieuwing

De universiteit verkent verkent en experimenteert met innovatieve onderwijsvormen. Het ICT & Onderwijs (ICTO-) Innovatieprogramma initieert en ondersteunt projecten, van prille experimenten tot aan organisatorische inbedding bij gebleken meerwaarde. U kunt denken aan Blended Learning en Online Learning

Werkvormen

Activerend leren houdt in dat u in de collegezaal interactie aangaat met uw studenten. U kunt daarbij denken aan stemmen tijdens college, brainstormen tijdens een college of interactieve slides. Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die online bekeken kan worden.Door studenten aan te zetten tot zelfstudie kunt u er als docent voor zorgen dat studenten ook buiten de contactmomenten actief met de lesstof bezig zijn. Er zijn verschillende online tools beschikbaar om zelfstudie te stimuleren

Ondersteuning

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie