Universiteit Leiden

nl en

Trainingen en workshops voor medewerkers

De ontwikkeling van medewerkers is belangrijk om het welzijn van zowel medewerkers als studenten binnen de Universiteit Leiden te bevorderen. Het volgen van trainingen en workshops kan een fijne manier zijn om kennis op te doen buiten jouw expertisegebied.

Trainingsaanbod studentenwelzijn 

Het is van belang dat studentondersteuners alert zijn op signalen van studenten, weten hoe ze een gesprek kunnen aangaan en hoe ze de student eventueel kunnen doorverwijzen. Er worden bijvoorbeeld trainingen ‘gesprekstechnieken’ en ‘studeren met een functiebeperking’ aangeboden vanuit SOZ, Student Support Services. De komende tijd wordt het trainingsaanbod op het gebied van gespreksvoering en coaching uitgebreid. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sonja Wagenaar

New Heroes Academy 

Medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen deelnemen aan de New Heroes Academy. New Heroes Academy biedt zowel online als blended (een combinatie van online en klassikaal leren) vaardigheidstrainingen, maar ook coaching. Een overzicht van het complete trainingsaanbod is hier te downloaden. Doe de persoonlijke ontwikkelscan om een selectie van trainingen te krijgen die aansluit op jouw wensen en leerbehoeften. Voor het volgen van deze trainingen en coaching heb je geen budget en/of toestemming nodig van je leidinggevende. 

Medewerkerssymposium

Jaarlijks wordt er een symposium voor medewerkers georganiseerd, waarin studentenwelzijn centraal staat. Het symposium is erop gericht medewerkers te inspireren en om ideeën/ervaringen uit te wisselen. Hoe kun je als medewerker bijvoorbeeld bijdragen aan studentenwelzijn? Waar kun je naar doorverwijzen? En wat kun je zelf doen en hoe ga je dan het gesprek aan?

Eerdere edities:

  • 2022: Van abstract begrip naar praktische handvatten
  • 2023: Visie studentenwelzijn vertaald naar de praktijk

Bekijk hier de livestream van de keynote speeches van 2023.

Save-the-date

De derde editie van het symposium staat gepland op 2 april 2024.

Diversiteit en inclusie 

Diversiteit en inclusie is een kernwaarde van de universiteit. Bij het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie vind je meer informatie en trainingen om een inclusieve studie- en werkomgeving te bevorderen.   

Online training suïcidepreventie  

113 geeft een gratis online training waarin je leert omgaan met gesprekken met een student die aangeeft aan zelfdoding te denken. De training beslaat drie lessen: signaleer, praat erover en zoek samen hulp. Naast de online training heeft 113 een gratis en anonieme app die je kunt downloaden via App Store en Google Play Store. De app biedt, naast het verwerven van kennis, meer interactie dan de online training.

Daarnaast wordt er vanuit het team Studentenwelzijn wordt op 7 maart de Suïcidepreventietraining Gatekeeper van 113 Zelfmoordpreventie aangeboden. Deze gratis training is bedoeld voor studieadviseurs, docenten en andere studentbegeleiders. Je kunt je aanmelden via deze link. De training vindt plaats op de Faculteit Sociale Wetenschappen in lokaal 0B13 van 13:15 uur tot 17:00 uur. Voor vragen over de training of aanmelding kun je mailen naar staffwellbeing@sea.leidenuniv.nl. Aanmelden kan t/m 20 februari, maar let op: er is beperkt plek.  

Iedereen die iemand met (mogelijke) suïcidale gedachten in zijn omgeving heeft of kan tegenkomen, kan gatekeeper zijn. Jij dus ook. Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die je kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij het leven niet meer ziet zitten. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat mensen met suïcidale gedachten er vaak niet over praten en niet snel hulp zoeken, terwijl we ook weten dat praten over deze gedachten juist helpt en oplucht. Als gatekeeper kan jij die persoon zijn die in vertrouwen genomen wordt en de gedachten bespreekbaar maakt, zonder in de rol van een behandelaar te kruipen.

Deze training van 113 Zelfmoordpreventie leert je:

  • Om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan
  • Met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken
  • Verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is
  • Hoe je kan doorverwijzen naar professionele hulp
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.