Universiteit Leiden

nl en

Digitaal toetsen

Met toetsen en beoordelen krijg je inzicht in het niveau van studenten. Bekijk welke ICT-middelen handig kunnen zijn bij de verschillende manieren van beoordelen.

Manieren van toetsen en beoordelen

Er zijn grofweg drie manieren van beoordelen of toetsen.

  • Formatief: studenten oefenenen en je geeft ze feedback in dit proces
  • Summatief: je geeft een cijfer voor de prestaties van studenten
  • Diagnostisch: je kijkt of studenten hun leerproces kunnen structureren of je stimuleert zelfstudie

Bij formatief digitaal toetsen gaat het om het oefenen met studiematerialen. Vaak gebruiken docenten hier een meerkeuzetoets voor, met feedback per antwoordmogelijkheid.

Het studiemateriaal bestaat naast tekst vaak uit audio- en videofragmenten. Je kunt de behaalde scores van je studenten meewegen in een eindcijfer of als voorwaarde gebruiken om een vak af te sluiten.

Zoek je tools om je te helpen bij het formatief toetsen? Bekijk de volgende pagina's op de Brightspace-supportpagina:

Faculteiten experimenteren momenteel met specialistische toetssoftware. Heb je vragen over digitaal toetsen? Neem contact op met je ICT- en Onderwijscoördinator >>

De universiteit bekijkt op dit moment hoe je  summatief digitaal kunt toetsen. Een alternatief is toetsen via print & scan. Je print dan uit een digitale vragenbank een toets voor je studenten. Zij vullen de toets op papier in en jij scant de antwoordbladen in. Het systeem kijkt de antwoordbladen dan automatisch na.

Wil je meer weten over print & scan? Neem contact op met je ICT- en Onderwijscoördinator >>

Met online nakijken beoordeel je de werkstukken van studenten snel en effectief. Je geeft een beoordeling in cijfers, maar je kunt ook labels en markeringen gebruiken. Die 'hang' je dan aan een passage met ingetypte of gesproken commentaarteksten.

Rubrics

Je kunt ook een ‘rubric’ gebruiken. Dat is een beoordelingsmatrix waarmee je een student genuanceerder beoordeelt op bijvoorbeeld argumentatie, stijl, taal en bibliografie. Ben je op zoek naar een tool om online na te kijken? Gebruik GradeMark, dat beschikbaar is in Brightspace als Turnitin Assignment.

Bekijk de volgende pagina's op de Brightspace-supportpagina:

Heb je vragen over GradeMark of online nakijken? Neem contact op met je ICT- en Onderwijscoördinator >>

Peer review is een manier van toetsen waarbij studenten elkaars werk beoordelen. Soms gebruiken ze hier criteria van de docent voor. De eindversie van een werkstuk is daardoor vaak van een hoger niveau.

Als je het werk van je studenten beoordeelt, is het noodzakelijk dat je controleert op plagiaat. Plagiaat is een schending van het intellectuele eigendom van een ander. De universiteit beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp en heeft daarom een aantal richtlijnen gemaakt.

Welke tool helpt je bij het controleren van ingeleverde werkstukken op plagiaat? De universiteit gebruikt Turnitin, dat beschikbaar is via Brightspace.

Heb je vragen over het controleren op plagiaat? Neem contact op met je ICT- en Onderwijscoördinator.

Medewerkers van het Leiden Learning & Innovation Centre (LLInC) kunnen je helpen als je vragen hebt over toetsing, het maken van goede toetsvragen, het werken met toetsmatrijzen en het interpreteren van statistische gegevens na afloop van een toets.

LLInC biedt ook ondersteuning in de vorm van het automatisch beoordelen van tentamens en kan helpen bij de interpretatie van statistieken van tentamenresultaten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.