Universiteit Leiden

nl en

Betrokkenheid bij de samenleving

Betrokkenheid bij de samenleving is één van onze onderwijsvisie-ambities (Learning@LeidenUniversity).

Met ons onderwijs willen we studenten ontwikkelen tot academische professionals en betrokken burgers, die goed geïnformeerd zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Studenten worden zich bewust van de eigen rol en invloed binnen deze ontwikkelingen.

Het maatschappelijk bewustzijn van onze studenten willen we stimuleren en versterken door hun tijdens de studie te laten werken aan maatschappelijke vraagstukken. Op deze pagina lees je op welke verschillende manieren studenten tijdens hun opleiding leren over, voor, in en met de samenleving. 

leren over, voor, in en met de samenleving

We maken hierbij onderscheid tussen het leren over en voor de samenleving (waarbij kennis en inzichten worden verkregen) en het leren in en met de samenleving (waarbij studenten ook praktijkervaring opdoen). 

•    Leren over de samenleving betekent dat studenten kennis opdoen over actuele maatschappelijke vraagstukken 
•    Leren voor de samenleving betekent dat studenten inzicht verkrijgen in de wijze waarop (kennis uit) het vakgebied zich verhoudt tot maatschappelijke vraagstukken

Het leren over en voor de samenleving krijgt vorm in vakken gericht op theoretische kennisoverdracht. Een maatschappelijke partner kan hierbij direct of indirect bijdragen aan of betrokken worden in het onderwijs. 

Actuele maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid zijn op allerlei manieren verwerkt in ons onderwijs, van cursussen tot complete opleidingen. Meer informatie lees je in het dossier Duurzaamheid

•    Leren in de samenleving betekent kennis en inzichten uit het eigen vakgebied toepassen op een maatschappelijk vraagstuk 
•    Leren met de samenleving betekent samenwerken met een maatschappelijke actor aan een actueel maatschappelijk vraagstuk 

Het leren in en met de samenleving wordt uitdrukkelijk gekoppeld aan het opdoen van praktijkervaring. Hierbij is de wisselwerking tussen student en samenleving directer en dit vraagt om een (intensieve) samenwerking met één of enkele maatschappelijke partners. Om studenten zich te laten ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers stimuleert de universiteit dergelijke activiteiten in het onderwijs of – wanneer een curriculum dit niet toelaat – als extra-curriculaire activiteit.  

Samenwerken met maatschappelijke partners

Het samenwerken met maatschappelijke partners om hun vraagstukken te verwerken in het onderwijs, vraagt om de nodige afstemming. Universiteit Leiden kent verschillende platformen om maatschappelijke vraagstukken te verbinden met het onderwijs. 

Leren met de Stad biedt een Leids platform voor concrete en structurele samenwerking tussen hogeschool, universiteit, gemeente en maatschappelijke organisaties. De samenwerking is erop gericht om vraagstukken uit de stad op te lossen, in samenspraak met de bewoners. Studenten leren aan de hand van echte ervaringen in de stad, wat bijdraagt aan actief burgerschap en een grotere maatschappelijke realiteitszin en betrokkenheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.