Universiteit Leiden

nl en

Hulp bij ongewenst gedrag

De Universiteit Leiden streeft naar een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt en geen last heeft van ongewenst gedrag. Mocht dit toch voorkomen, dan zijn er verschillende initiatieven waar studenten terecht kunnen.

Agressief gedrag en geweld 

Als studenten te maken hebben (gehad) met ongewenst agressief gedrag binnen de Universiteit Leiden, kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.  

Als een (mede)student een mogelijk gevaar vormt voor een medestudent of medewerker, neem dan contact op met het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Wanneer een student te maken krijgt met seksueel geweld, raden wij aan de volgende stappen te zetten: 

Klachten over onbehoorlijke behandeling 

Studenten die menen onbehoorlijk te zijn behandeld door een medewerker of een bestuursorgaan van de universiteit kunnen terecht bij de ombudsfunctionaris

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.