Universiteit Leiden

nl en

Promotieceremonie

Elk promotietraject wordt afgesloten met een promotieplechtigheid. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de verdediging van je proefschrift. Daarnaast spreekt je promotor of co-promotor een laudatio uit. Lees hoe een promotieceremonie verloopt en wat er van jou als promovendus wordt verwacht.

Promotieprotocol en online promoties

De promotiezitting volgt een vaststaand protocol van verdediging, het hora est van de pedel, beraadslaging van de commissie en de laudatio. Met voor een deel vaste formuleringen. Je kunt dit teruglezen in het promotieprotocol

De verdediging: een wetenschappelijk debat

Bij een promotieplechtigheid staat het wetenschappelijk debat over de inhoud van het proefschrift tussen de promovendus en zoveel mogelijk leden van de oppositiecommissie centraal. Om alle ruimte te creëren voor het debat, hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Een opponent laat uitgebreide woorden van waardering voor de totstandkoming van het proefschrift achterwege.
  • Een opponent vat niet (een deel van) het proefschrift samen.
  • De oppositie is bondig en bevat een duidelijke vraagstelling. Een eventuele inleiding van de vraag is zo kort mogelijk en er wordt niet voorgelezen.
  • Een opponent stelt één vraag, tenzij de (fungerend) rector - desgevraagd - een tweede vraag toestaat.

Voorafgaand aan de verdediging houdt de promovendus een lekenpraatje. Dat is een eenvoudige, beknopte uiteenzetting over het promotieonderzoek. Het is geen onderdeel van de verdediging en wordt niet beoordeeld. Lees voor meer informatie de instructies en tips voor het lekenpraatje.

Taal van het debat

Aan de Universiteit Leiden vinden de oppositie en de verdediging over het algemeen plaats in het Nederlands, tenzij de promovendus deze taal niet beheerst. Als een van de opponenten niet-Nederlands is, dan kan deze opponeren in een andere taal.

In alle gevallen geldt de voorwaarde dat ook de (fungerend) rector de gekozen taal beheerst. De formule van bevordering tot het doctoraat wordt in ieder geval in het Nederlands uitgesproken.

Opponenten 

Leden van de oppositiecommissie die niet uit Leiden afkomstig zijn, mogen als eersten opponeren. Ook krijgen zij wat ruimer de tijd voor het voeren van oppositie dan opponenten uit de eigen faculteit of universiteit. De (fungerend) rector en de secretaris van de commissie ter zitting horen van jou via de pedel een overzicht te krijgen van alle opponenten. Bij de opponenten van buiten Leiden hoort te staan waar zij werkzaam zijn. Ook staat hierin wie de laudatio uitspreekt.

Aanspreekvormen tijdens de plechtigheid

Tijdens de promotieceremonie worden de volgende aanspreekvormen gebruikt:

Kandidaat Waarde kandidaat
Doctor Waarde doctor
(fungerend) Rector Waarde rector magnificus
Promotor Hooggeschatte promotor
Co-promotor Zeergeleerde opponens
Lid van de commissie,
zijnde hoogleraar
Hooggeleerde opponens
Lid van de commissie, geen hoogleraar:  
wel gepromoveerd Zeergeleerde opponens
niet gepromoveerd Weledelgeleerde opponens

Laudatio (maximaal 3 minuten)

De laudatio wordt uitgesproken door de promotor of de copromotor. Heb je een niet-Leids hoogleraar als promotor? Dan ligt het voor de hand dat deze de laudatio uitspreekt. Alleen het uitspreken van de formule van bevordering tot het doctoraat gebeurt dan door de Leidse promotor.

In de laudatio wordt een oordeel gegeven over het proefschrift en desgewenst over de wetenschappelijke kwaliteiten van de gepromoveerde. Een enkel persoonlijk woord kan daaraan worden toegevoegd. Meer persoonlijk getinte aspecten dienen in het algemeen bij een andere gelegenheid te worden uitgesproken.

De laudatio mag niet langer dan 3 minuten duren; de (fungerend) rector ziet hierop toe.

Receptie

Na afloop van  de promotie kun je een receptie geven. Neem daarvoor contact op met partycatering van het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.