Universiteit Leiden

nl en

Reparatie-uitkering WGA

Indien je op of na 1 januari 2016 arbeidsongeschikt bent geraakt en een loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt, heb je mogelijk ook recht op een zogeheten reparatie-uitkering WGA.

Wat is een WGA-uitkering?

De afkorting WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je kunt mogelijk een WGA-uitkering krijgen als je aan twee voorwaarden voldoet:

  • Je bent twee jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
  • Je kunt met dat werk 65% of minder van jouw oude loon verdienen.

De WGA-uitkering is een loongerelateerde uitkering, oftewel: gebaseerd op het loon dat je verdiende voordat je ziek werd.

Waarom een reparatie?

De looptijd van de loongerelateerde WGA-uitkering is sinds 2016 geleidelijk ingekort. In de CAO Nederlandse Universiteiten zijn echter afspraken gemaakt om dit te repareren. Als je recht hebt op een loongerelateerde WGA-uitkering heb je, op grond van de CAO NU en de Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU), daarom mogelijk ook recht op een reparatie-uitkering WGA. De voorwaarden daarvoor zijn dat:

  • De loongerelateerde WGA-uitkering op of na 1 januari 2016 is ingegaan en/of
  • Je hebt op het moment van toekenning van de loongerelateerde WGA-uitkering een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar.

De reparatie-uitkering WGA gaat direct in na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering.

Let op: heb je een inkomensverzekering bij Loyalis? Dan wordt een eventueel WGA-tekort hieruit al gedekt. Je hebt dan geen recht op een reparatie-uitkering WGA. 

Hoe vraag je de reparatie-uitkering aan?

Je moet de reparatie-uitkering WGA zelf aanvragen. Dit kun je doen vanaf 2 maanden voor het einde van de loongerelateerde WGA-uitkering. Op de website van Universiteiten van Nederland vind je het aanvraagformulier en een procedureomschrijving van uitkeringsadministrateur Visma Idella.

In het aanvraagformulier vul je zelf schriftelijk het werknemersdeel in. Het Personeel Shared Service Center (PSSC) van de universiteit verzorgt het werkgeversdeel. Scan en mail het ingevulde formulier naar pssc-servicepunt@assc.leidenuniv.nl. Het PSSC stuurt het ingevulde werkgeversgedeelte dan naar je terug. Heb je vragen over het ingevulde werkgeversdeel of over de aanvraag? Neem dan contact op met het PSSC Servicepunt.

Als beide delen van het aanvraagformulier zijn ingevuld, kun je het ondertekenen en samen met de vereiste bijlagen per post opsturen naar Visma Idella. Zorg dat je de aanvraag op tijd en volledig indient. Visma Idella beoordeelt je aanvraag en bepaalt of je wellicht recht hebt op de reparatie-uitkering WGA. Zij bepalen bij eventueel recht ook de duur en hoogte van de uitkering.

Regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid

Universiteiten in Nederland kennen een eigen regeling als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid. In deze Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU) vind je onder andere hoe het doorbetalen van loon tijdens ziekte is geregeld, maar ook onder welke voorwaarden de universiteit overgaat tot een ontslagprocedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.