Universiteit Leiden

nl en

Milieubewust werken

De universiteit heeft ambitieuze plannen om de milieubelasting door activiteiten van de universiteiten te verminderen. Hiervoor worden universiteitsbrede maatregelen genomen in de vorm van verduurzaming van huisvesting, het gebruik van duurzame energie en waterbesparende maatregelen. Maar u kunt als medewerker zelf ook een bijdrage leveren aan lagere milieubelasting.

Energiebesparende maatregelen

Met een aantal simpele maatregelen kunt u uw energieverbruik tijdens uw werk verminderen:

 • Doe het licht uit als je je kamer verlaat, al is het maar voor een kwartier.
 • Zet de thermostaat van je werkruimte wat lager.
 • Kies een goed verlichte werkplek voor bureau of werkplek.
 • Doe een spaarlamp in je bureaulamp.
 • Zet je computer in de stand-by modus als je even weg bent, zet hem in de slaapstand of uit als je hem langer dan een half uur niet gebruikt.
 • Gebruik géén screensaver. Zet je beeldscherm uit als  je hem niet gebruikt.
 • Haal opladers uit het stopcontact als ze niet gebruikt worden.
 • Gebruik centrale voorzieningen, zoals multifunctionals voor printen, kopiëren en scannen en koffiecorners. Deze zijn minder milieubelastend.

Waterbesparende maatregelen

De universiteit heeft als doelstelling het gebruik van schoon drinkwater de komende jaren terug te dringen. Daar kunt u ook aan bijdragen:

 • Zorg dat vaatwassers goed gevuld zijn als deze worden aangezet.
 • Meld lekkende kranen en toiletten direct bij de Servicedesk van je gebouw.
 • Gebruik de spaarstand van het toilet.

Afvalbesparende maatregelen

De universiteit wil de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd terugdringen en het afval dat alsnog ontstaat duurzaam verwerken. Zorg ervoor dat u als medewerker uw afval ook op de juiste manier verwerkt:

 • Gooi oud papier en karton in de papierbak. Dit levert geld op.
 • Print en kopieer alleen als het echt noodzakelijk is.
 • Schrijf, print en kopieer dubbelzijdig.
 • Gebruik het prikbord of het personeelsblad voor mededelingen. Niet iedereen hoeft elke nota op papier te ontvangen.
 • Gebruik geen wegwerpartikelen.

De afvalwijzer

Horen uw servetten bij papier- of restafval? En waar gooit u uw correctievloeistof weg? Op de afvalwijzer ziet u wat waar moet, en wat universiteit met uw afval doet.

Download
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.