Universiteit Leiden

nl en

Qualtrics

Met Qualtrics-enquêtesoftware kun je online vragenlijsten maken voor gebruik in je onderzoek. Qualtrics beschikt over verschillende vraagsoorten, vertakkingslogica en de mogelijkheid om resultaten te exporteren naar statistische software zoals SPSS.

Qualtrics

Log in op Qualtrics met je ULCN-account.

Ga naar Qualtrics

Werken met Qualtrics

Informatie over het maken en afnemen van enquêtes vind je via Qualtrics @ Universiteit Leiden. Daar vind je ook informatie over:

  • het anonimiseren van reacties en pseudonimiseren van data
  • het samenwerken aan een enquête (delen en samenwerkgroepen).

Verwerking persoonsgegevens

Als je met Qualtrics werkt, kan het voorkomen dat je te maken krijgt met gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Qualtrics bied je de mogelijkheid deze persoonsgegevens te beschermen. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet je de wettelijke bescherming van deze gegevens en het informatiebeveiligingsbeleid van de universiteit in acht nemen.

De Qualtrics licentie van de Universiteit Leiden is enkel geldig voor het maken van dataverzamelingen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor alle andere enquêtes en formulieren gebruik je Formdesk of Evasys.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.