Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsdashboard

Het onderwijsdashboard van de Universiteit Leiden bevat kerngegevens van alle opleidingen van de universiteit Leiden: zoals instroom, uitstroom en rendementgegevens. Verder vind je er de resultaten van vakevaluaties, programma-evaluaties en andere studentevaluaties van het onderwijs.

Het dashboard is bedoeld voor programma-directeuren, kwaliteitszorg- en onderwijsmedewerkers, docenten, bestuurders en de leden van opleidingscommissies. 

Het onderwijsdashboard biedt:

 • één plek waar alle rapportages per bachelor- en masteropleiding bij elkaar staan.
 • rapportages waarin kerngegevens en onderwijs-evaluatiegegevens van opleidingen op opleidings-, facultair en universitair niveau zijn gevisualiseerd.
 • een handleiding met een toelichting op alle rapportages en uitleg over de gehanteerde definities.

Log in op het Onderwijsdashboard met je ULCN-accountgegevens.

Log in op het Onderwijsdashboard

Welke rapporten kun je in het dashboard bekijken?

In het onderwijsdashboard staan de volgende rapportages:

 • Opleidingskaart
 • NSE factsheets
 • NAE factsheets
 • Programma-evaluaties
 • Per opleiding geaggregeerde vakevaluaties
 • Slagingspercentages per vak
 • Gemiddelde cijfers en afwijkingen per vak
 • Struikelvakkenanalyse
 • EC-productie – studievertraging
 • Resultaten semesterevaluatie online onderwijs
 • Opleidingsjaarverslag
 • Facultair jaarverslag
 • Visitatierapporten

Je kunt de rapportages downloaden als PDF.

De informatie in het dashboard helpt bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Professionals in het onderwijs kunnen de prestaties van vakken met elkaar vergelijken en bespreken (good practices), omdat er in het dashboard ook een totaaloverzicht per opleiding, opleidingsfase, instituut en faculteit staat. 

Onderwijskwaliteit is onderdeel van de interne kwaliteitszorgcyclus. In het opleidingsjaarverslag, het facultair jaarverslag en het universitair jaarverslag wordt over de kwaliteit van het onderwijs gerapporteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.