Universiteit Leiden

nl en

Opleidingsaccreditatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, worden alle opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten om de 6 jaar beoordeeld door een panel van externe deskundigen (vakgenoten, werkvelddeskundigen en een student).

Hoe beoordeelt het panel of een opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen?

Het panel beoordeelt of de opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen aan de hand van het beoordelingskader van de NVAO. De deskundigen geven daarbij ook adviezen ter verbetering en de verdere ontwikkeling van de opleidingen. Als een opleiding aan de eisen voldoet wordt deze geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

De opleiding geeft in een plan van aanpak aan hoe ze een vervolg geeft aan de visitatie. 

Midterm review

Halverwege de accreditatietermijn houdt de opleiding zelf met behulp van externe deskundigen een midterm review. Tijdens de midterm review wordt beoordeeld in hoeverre de opleiding op de goede weg is met de aanpak van de tijdens de visitatie geconstateerde verbeterpunten. De midterm heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak en focust vooral op relevante ontwikkelingen en vragen die de opleiding zelf voorlegt.

Wat betekent dit voor jou?

Opleidingsvisitaties vergen voorbereiding. Het kan zijn dat jij de vraag krijgt om met de visitatiecommissie te spreken. Je leidinggevende geeft dit ruim op tijd aan je door. Wil je meer weten over de voorbereiding van opleidingsvisitaties en -accreditaties? Neem dan contact op met het onderwijsbureau van je faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.