Universiteit Leiden

nl en

Tegemoetkoming kosten internetgebruik

Werk je vanuit huis en heb je een dienstverband bij de universiteit? Dan ontvang je een tegemoetkoming kosten internetgebruik.

Je ontvangt de tegemoetkoming als je je reisdagen naar locatie (Universiteit Leiden) hebt opgegeven in het reisrooster dat op het Serviceplein staat. Om het reisrooster in te vullen, volg je het stappenplan dat je vindt in de helpdesk portal.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is € 25 netto per maand, ongeacht de omvang van je dienstverband en ongeacht of je volledig of deels thuiswerkt. Je ontvangt de tegemoetkoming maandelijks bij je salaris. Als er wetgeving of een cao-afspraak komt die van invloed is op deze regeling, kan deze worden aangepast.

Wanneer krijg je geen tegemoetkoming kosten internetgebruik?

  • Werk je de volledige omvang van je dienstverband op locatie? Dan krijg je geen tegemoetkoming kosten internetgebruik. 
  • Als je gedurende een maand niet hebt gewerkt vanwege volledige ziekte of arbeidsongeschiktheid of volledig buitengewoon verlof, dan wordt de internetvergoeding gestopt. Als er geen sprake meer is van volledige ziekte/arbeidsongeschiktheid, herstart de vergoeding automatisch weer. 
  • Oproepkrachten, student-assistenten, freelancers, beurspromovendi zonder dienstverband en studenten uitgezonderd van de internetvergoeding. 
  • Ben je oproepkracht, in dienst van Jobmotion? Dan heb je ook geen recht op de tegemoetkoming. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.