Universiteit Leiden

nl en

Intervisie

Zou je wel eens met een kleine groep collega’s willen sparren over een probleem? Intervisie is een waardevolle manier om van elkaar te leren en te groeien in je rol als professional.

Met intervisie ga je met elkaar in gesprek aan de hand van een methodisch gespreksmodel. Je leert van elkaar door werkvragen in te brengen, te bespreken hoe je daarmee om kunt gaan en procesgericht te kijken naar een probleem. Je ervaart dat je er niet alleen voor staat en ontwikkelt competenties als zelfbewustzijn, feedback geven, gespreksvoering en samenwerken. 

Wat doet de intervisiebegeleider?

De intervisiebegeleider helpt een groep bij het zelfstandig worden als intervisiegroep in 4 bijeenkomsten. De groep leert de verschillende rollen bij intervisie kennen (inbrenger, deelnemer en voorzitter) en leert werken met verschillende werkvormen.

Hoe vorm je een intervisiegroep?

Je kunt een intervisiegroep vormen met collega’s die willen reflecteren op casuïstiek, persoonlijk handelen en oplossingsrichtingen. Dit doe je met collega’s met een vergelijkbare achtergrond. Bijvoorbeeld: je bent allemaal leidinggevende, adviseur, onderzoeker of docent. Meestal is een intervisiegroep tussen de vijf en acht collega’s groot.

Wil je meer informatie over intervisie? Neem dan contact op met Aimée Korst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.