Universiteit Leiden

nl en

ECTS grading table

De ECTS grading table is bedoeld om inzicht te geven in de waarde van behaalde cijfers en om cijfers internationaal te kunnen vergelijken.

De ECTS grading table is in 2016 landelijk ingevoerd. De waarde van Nederlandse cijfers is zo inzichtelijker voor buitenlandse instellingen en werkgevers. De grading table laat ook zien hoe de behaalde cijfers zich verhouden tot de cijfers van medestudenten. De universiteit drukt de ECTS grading table af op diplomasupplementen en Transcripts of Records. 

Honoursstudenten

De cijfers van vakken die via een honourstraject behaald zijn, worden niet meegenomen in de berekening van de grading table van de opleiding. Honoursonderwijs is extra-curriculair onderwijs en valt daarmee dus buiten het curriculum. De vakken van het honoursonderwijs vallen niet onder de vereisten om een opleidingsdiploma te halen. 

Uitwisselingsstudenten

De ECTS grading table geldt ook gewoon voor uitwisselingsstudenten. Op hun transcript of records wordt een grading table afgedrukt.

Leiden University College

Het Leiden University College (LUC) werkt met een beoordeling in letters (A t/m F). Voor de grading table zijn de numerieke waarden van deze letters gebruikt. Studenten die bij het LUC afstuderen ontvangen daarom een grading table met daarop een verdeling tussen de cijfers 1.7 (= C-, het laagste voldoende resultaat) tot en met 4.0 (= A/A+, het hoogste voldoende resultaat) in plaats van de cijfers 6 tot en met 10.

Voorbeeldberekeningen 

Voorbeeldberekeningen en uitleg per tabel vindt u op de externe website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie