Universiteit Leiden

nl en

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Ben je een senior docent en speel je een actieve rol in de ontwikkeling en herziening van het onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie laat zien dat je didactisch en onderwijskundig sterk bent en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onderwijs overstijgend aan je eigen vak of vakgroep.

Algemene criteria

SKO-kandidaten dienen bij aanvang aan de volgende criteria te voldoen:

 1. De SKO-kandidaat is in bezit van de BKO.
 2. De kandidaat is gepromoveerd en/of kan middels een (klinische) kwalificatie en meer dan 4 ervaringsjaren aantonen dat zij/hij vanuit de professionele praktijk specialistische kennis en vaardigheden bezit met aantoonbare waarde voor het academisch onderwijs.*
 3. De kandidaat heeft na het behalen van de BKO ten minste 5 jaar onderwijs gegeven op universitair niveau.
 4. De kandidaat kan aantonen dat zij/hij verschillende vakken heeft gegeven in verschillende leerjaren en daarbij een variatie aan onderwijsvormen heeft toegepast. 
 5. Uit het onderwijs cv blijkt dat de kandidaat recent initiatieven heeft ontwikkeld en bijdragen heeft geleverd die impact hebben op onderwijsontwikkeling binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt.
*Ieder vakgebied kent wel formele kwalificaties. Als dat voor je vakgebied niet het geval is, dan volstaat een verklaring van een aantal referenten. Daarnaast kun je zelf aangeven waarom je denkt voor de SKO te kwalificeren. Ervaringsjaren zijn jaren waarin je een substantieel deel van je tijd (denk aan 16 uur per week) hebt besteed aan de uitvoering van je professionele praktijk.

Eindtermen

Voor het behalen van de SKO stel je een portfolio samen over de eindtermen, reflecteer je op je onderwijservaring en laat je zien hoe je de universitaire onderwijsvisie gebruikt in je eigen onderwijs. De eindtermen gaan over vier thema’s:

 1. Handelen vanuit de academische onderwijsomgeving
 2. Een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum
 3. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren
 4. De eigen impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt

Procedure

Het SKO-proces bevat de volgende stappen:

 1. Je meldt je aan bij de secretaris van de toetsingscommissie.
 2. Je levert je onderwijs cv en een reflectie op de eindtermen 1 en 4 voor de deadline in bij de secretaris. 
 3. De universitaire toetsingscommissie bepaalt vervolgens of je het SKO-portfolio kunt gaan schrijven. Dit is afhankelijk van de vraag of je aan de criteria voldoet en/of de eerste reflectie voldoende vertrouwen geeft dat je de SKO ook kunt gaan behalen.
 4. De toetsingscommissie informeert je over de uitkomst en de motivatie daarvan.
 5. Indien de uitkomst positief is, kun je aan de slag met het schrijven van het portfolio. Aan kandidaten wordt dringend geadviseerd deel te nemen aan de inspiratiesessies voor SKO-kandidaten. Die worden begeleid door een onderwijskundig adviseur van het LLInC. Ook kun je gebruikmaken van een individuele coaching sessie over je eigen portfolio. Je levert je SKO-portfolio in voor de deadline bij de secretaris.
 6. De toetsingscommissie beoordeelt je portfolio en gaat met je in gesprek.
 7. De toetsingscommissie geeft advies aan het College van Bestuur (CvB) over toekenning van de SKO.
 8. Je ontvangt het SKO-certificaat uit handen van de vice-rector van het CvB.

Tijdpad

Ronde 2024

27 november 2023
Voorlichtingsbijeenkomst
15 februari 2024
Deadline voor aanmelding
15 september 2024
Deadline voor aanleveren dossier
Oktober 2024
Gesprekken met toetsingscommissie
Januari 2025
Uitreiking certificaten

SKO inspiratiesessies en individuele begeleiding

Ga je aan de slag met je portfolio? Dan adviseren we je dringend om begeleiding te vragen bij LLInC. Dit kan door inspiratiesessies te volgen samen met collega's. Maar je kunt ook vragen om individuele begeleiding. Op het moment dat je toegelaten wordt, ontvang je een uitnodiging. De data van de sessies worden binnenkort gepubliceerd.

NB: De SKO is geen uitkomst van een opleidingstraject, in tegenstelling tot enkele andere Nederlandse universiteiten. De inspiratiesessies en individuele begeleiding bieden ondersteuning bij het schrijven van het portfolio, maar de SKO-toetsingscommissie vormt haar eigen oordeel over de aanvragen en de portfolio’s.

Leden SKO-toetsingscommissie

Vragen?

Heb je vragen over de SKO? Neem dan contact op met de SKO-toetsingscommissie via: sko@llinc.leidenuniv.nl.

De Universiteit Leiden wil Leven Lang Leren bevorderen voor haar medewerkers en docenten. We willen persoonlijke groei faciliteren en stimuleren. Eén van de actielijnen in ons strategisch plan is het bevorderen van innovatief, flexibel en toekomstgericht academisch onderwijs van hoge kwaliteit. De Senior Kwalificatie Onderwijs helpt om dit doel te realiseren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.