Universiteit Leiden

nl en

Personeelsmonitor

De universiteit vindt het belangrijk dat je tevreden bent over je werk. Wat vind je van je loopbaankansen, de omgang met collega’s en leidinggevenden, en van de werkfaciliteiten? Wij peilen je mening via de personeelsmonitor. In dit onderzoek wordt je anonimiteit gegarandeerd. De resultaten van de monitor gebruiken we steeds weer voor verbeteringen die het werkplezier vergroten.

Denk hierbij aan de verlaging van werkdruk, het scheppen van een betere werksfeer en kansen binnen de organisatie. Ook op facultair niveau, wordt gebruik gemaakt van de resultaten om op plaatselijk niveau verbeteringen na te streven.

Personeelsmonitor 2022

Via de Personeelsmonitor krijgen we inzicht in de actuele werkbeleving binnen de universiteit en kunnen we aan de hand van de resultaten initiatieven nemen en/of voorzetten om jouw werkplezier te verhogen. Het is daarom belangrijk dat de Personeelsmonitor wordt ingevuld. In 2018 heeft 57% van de medewerkers deelgenomen, waaronder 33% van de promovendi. Deze keer is onze ambitie dat nog meer collega’s hun stem laten horen.

Op 17 oktober a.s. gaat de Personeelsmonitor 2022 van start. Je ontvangt hiervoor een mail van Effectory met een unieke link naar de vragenlijst, die open staat tot 11 november 2022.

Deelname anoniem

Deelname is volledig anoniem en antwoorden zijn niet-herleidbaar: dit staat voorop. Een manier waarop we dit waarborgen is door geen rapporten te laten genereren voor organisatieonderdelen die kleiner zijn dan 10 medewerkers. Ook moeten minstens 5 medewerkers gereageerd hebben.  Is een organisatieonderdeel te klein voor een eigen rapport? Dan worden die resultaten meegenomen in de rapportage voor het eerste volgende organisatieniveau.

Belangrijke thema's

De Personeelsmonitor gaat in op belangrijke thema’s. Deze zijn vastgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, de Personeelsmonitor Light 2021 en brede consultatie. Hierbij zijn ook de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg betrokken.

Naast standaardthema’s zoals bevlogenheid en betrokkenheid ligt de nadruk op:
•    Werkmogelijkheden, waaronder faciliteiten en omstandigheden
•    Welzijn en werkdruk, waaronder sociale veiligheid, overuren en de oorzaken van werkdruk
•    Leiderschap en autonomie, waaronder samenwerking binnen teams, zelfsturing en de relatie met de leidinggevende en management
•    Inclusie, waaronder gelijke behandeling en jezelf mogen zijn
•    Duurzame inzetbaarheid, waaronder doorgroeimogelijkheden, mobiliteit en ontwikkeling
Ook krijgen promovendi een aantal extra vragen specifiek gericht op werkbeleving als promovendus.

Bespreken resultaten

In afwijking van vorige metingen, bevat de Personeelsmonitor 2022 geen open vragen. Dit is een bewuste keuze. We geloven in de kracht van het open gesprek met elkaar over de resultaten, in de geest van onze kernwaarden; verbindend, verantwoordelijk, vernieuwend en vrij. De vragenlijst is slechts het begin; we gaan daarna graag het gesprek aan.

Resultaten

De resultaten worden naar verwachting in december gecommuniceerd. In januari 2023 worden de resultaten binnen de faculteiten verder gecommuniceerd. Het onderzoek stopt dus niet bij de vragenlijst. Leidinggevenden bespreken de uitkomsten van hun faculteit en instituut zowel met elkaar als met de medewerkers. Vervolgens worden de bestaande actieplannen -naar aanleiding van de Personeelsmonitor Light uit 2021-aangevuld en uitgevoerd, op basis van de  inzichten uit deze monitor. De voortgang wordt regelmatig besproken met het College van Bestuur.

De Personeelsmonitor heeft pas impact als de resultaten representatief zijn en als we het met elkaar hebben over de resultaten. Zo kunnen we zorgen dat we als organisatie blijven groeien. 

Lees ook Personeelsmonitor van start: ‘Belangrijk moment om je stem te laten horen’, met Martijn Ridderbos, lid van het college van bestuur.

Naar het interview

Win een mobiele barista

Het organisatieonderdeel dat als eerste de grootste reponse rate haalt, wint een dagdeel met Bar Company: een mobiele barista die jullie team voorziet van ambachtelijk fruit, heerlijke groentesmoothies, een espressobar met latte art-koffie en ook een selectie aan thee. De winnaar wordt bekend gemaakt in de week van 14 november a.s. Deze prijs wordt gesponsord door de Healthy University.

 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.