Universiteit Leiden

nl en

Met pensioen gaan

Als medewerker van de Universiteit Leiden bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfond (ABP). Standaard gaat u met pensioen als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt ook eerder met pensioen of gebruikmaken van deeltijdpensioen als u dat wenst. Het ABP-keuzepensioen biedt hierin verschillende mogelijkheden.

Standaard pensioengerechtigde leeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd is gelijk aan de AOW-leeftijd.  Een aantal maanden voordat u deze leeftijd bereikt, ontvangt u automatisch informatie over uw pensioen van het ABP. Inclusief aanvraagformulier voor uw pensioen.

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, het aantal jaren dat u pensioen heeft opgebouwd en het salaris dat u heeft verdiend. U ontvangt uw ouderdomspensioen van het ABP naast de AOW en eventuele uitkeringen uit aanvullende regelingen die u zelf getroffen heeft.

Wijzigingen in AOW-leeftijd

In het nieuwe Pensioenakkoord stelt het kabinet voor om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. De Tweede Kamer moet de wijziging nog goedkeuren. Wanneer dat gebeurt, wijzigt Universiteit Leiden dit ook in het systeem. Wilt u weten vanaf wanneer u AOW krijgt?

Bekijk het op de website van de Rijksoverheid >>

Eerder met pensioen

Bij de universiteit eindigt uw dienstverband in ieder geval op de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het is in principe niet mogelijk om langer door te werken. Wilt u echter eerder stoppen met werken? Of met deeltijdpensioen? Dan biedt het ABP-Keuzepensioen verschillende mogelijkheden. Bespreek uw opties met uw P&O-adviseur.

Wat moet u doen?

  • Bedenk ruim op tijd wanneer u met pensioen wilt gaan. 
  • Bespreek uiterlijk een half jaar van tevoren uw wensen en opties met uw P&O-adviseur.
  • Als u op de standaardleeftijd met pensioen wilt gaan, ontvangt u automatisch de benodigde informatie van het ABP
  • In alle overige gevallen neemt u zelf tijdig contact op met het ABP.
  • Als u eerder met pensioen gaat, dient u tijdig uw (deeltijd)ontslag in te dienen bij de universiteit.
  • Bepaal of u na uw pensioen wilt blijven deelnemen aan de collectieve verzekeringen van de universiteit.
  • Zorg ervoor dat u tijdig uw resterende verlofuren opneemt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie