Universiteit Leiden

nl en

Handboek Financiën

Het Handboek Financiën bevat alle afspraken die gelden voor de financiële bedrijfsvoering van de universiteit. Het Handboek wordt beheerd door de directie Financiën.

Raadplegen Handboek Financiën

Het Handboek Financiën is deels toegankelijk via deze site en deels via de Workgroup FEZ. De Workgroup is alleen toegankelijk voor medewerkers die daarvoor toestemming hebben. Wil je meer weten over de Workgroup? Neem dan contact op met je controller. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van het Handboek:

Onderdeel Locatie
Voorschriften voor de financieel-administratieve afhandeling van financiële diensten door FSSC. Website
De richtlijnen waarin interne afspraken en aanwijzingen zijn vastgelegd die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving voor verschillende aspecten van de financiële bedrijfsvoering. Website
Inkoopregelgeving en overzicht contracten Universitaire Inkoop (UIL). Website
Handleidingen financiële planning en control cyclus Workgroup FEZ
Procesbeschrijvingen van de administratieve processen die het FSSC hanteert. Workgroup FEZ
De productencatalogus van het Financieel Shared Service Centre (FSSC). Website
De productencatalogus van de directie FIN. Website
Audit Charter van de afdeling Audit Website
De productencatalogus van de afdeling Audit Website

Beheer Handboek Financiën

Het Handboek Financiën wordt beheerd door de directie Financiën. De directeur FIN is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Handboek Financiën en signaleert waar nodig noodzakelijke wijzigingen in richtlijnen of procesbeschrijvingen.

Decentraal Handboek Administratieve organisatie

De faculteiten en eenheden leggen hun eigen richtlijnen en procesbeschrijvingen vast in een decentraal Handboek Administratieve Organisatie. De reglementen van de universiteit, het Handboek Financiën en externe wet- en regelgeving vormen het kader voor deze decentrale handboeken.
In de Richtlijn Handboek AO-eenheden wordt aangegeven hoe het decentrale handboek er uit kan zien en welke aspecten van de opzet van de administratieve organisatie in ieder geval beschreven moeten worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.