Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe opleiding aanmelden

Wil je een nieuwe opleiding aanmelden? Of wil je een opleidingsnaam veranderen? Je moet een aantal stappen doorlopen voor je voorstel groen licht krijgt.

Het aanmeldproces voor een nieuwe bachelor- of masteropleiding is ingewikkeld. Het veranderen van een opleidingsnaam kan dat ook zijn. Voor je wijziging heb je namelijk toestemming nodig van:

 • Faculteit
 • College van Bestuur
 • Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Voorbereiding nieuwe opleiding aanmelden

Ben je van plan om een nieuwe opleiding aan te melden bij de Universiteit Leiden? Neem dan eerst contact op met de directie Academische Zaken. Zij kijken samen met je naar de mogelijkheden voor je nieuwe opleiding. Ook helpen zij je bij het maken van de dossiers die nodig zijn in het aanmeldproces.

Aanmeldproces nieuwe opleiding

Heb je de voorbereiding klaar? Dan start je het proces om je nieuwe opleiding aan te melden. 

Naar de faculteit
Eerst bespreekt je je plan met de faculteit. Het faculteitsbestuur moet het eens zijn met je plannen.

Naar het College van Bestuur
Het faculteitsbestuur bespreekt het voorstel met het College van Bestuur. Dat vraagt zich onder andere af:

 • Past de opleiding in het profiel van de Universiteit Leiden?
 • Hebben genoeg studenten interesse in de nieuwe opleiding?
 • Wat zijn de kosten voor de opleiding voor de universiteit?
 • Hebben afgestudeerden van de nieuwe opleiding straks een plek op de arbeidsmarkt?

Het College van Bestuur moet je plannen steunen.

Naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & de CDHO
Als derde kijkt de minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar je plannen. De minister richt zich op hoe de opleiding past in het onderwijsaanbod van Nederlandse universiteiten.

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) onderzoekt het in opdracht van de minister. Zij gebruikt daar je dossier voor. Dit is vooral belangrijk:

 • Behoefte op de arbeidsmarkt voor de opleiding
 • Mogelijkheden om in te stromen vanuit andere studies
 • Welke opleidingen met ongeveer dezelfde inhoud er al zijn
 • Wat voor adviezen andere faculteiten binnen de universiteit geven over de inhoud van uw opleiding

Vindt de CDHO uw opleiding een goede optie? Dan krijgt de Universiteit Leiden officieel toestemming van de minister.

Naar de NVAO
Nu vraag je om een Toets Nieuwe Opleiding van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO onderzoekt zo of je opleiding aan de kwaliteitseisen van een universitaire opleiding voldoet.

Als onderdeel van de Toets komt de NVAO bij de Universiteit Leiden op bezoek. Je maakt hier van tevoren een dossier voor. De organisatie praat in Leiden met het faculteitsbestuur, de opleidingsdirectie, de docenten en eventueel met studenten.

Naar het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)
Geeft de NVAO groen licht? Dan wordt de opleiding ingeschreven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Je kunt nu beginnen met het werven en inschrijven van studenten voor de nieuwe opleiding. 

Je mag officieel van start!

Leids Register Opleidingen
Na de goedkeuring neemt de Universiteit Leiden de opleiding ook op in het Leids Register Opleidingen (LRO). De Universiteitsraad en de Raad van Toezicht bekijkt je voorstel daarvoor.

Periode tot start nieuwe opleiding

Het is lastig te zeggen hoe lang het duurt voor u kunt starten met je nieuwe opleiding. Dit hangt onder meer af van het aantal en het soort vragen van de diverse instanties.

Vaak duurt het hele proces één tot anderhalf jaar. Dat is de periode tussen het moment waarop je je dossier indient bij de CDHO tot de start van de nieuwe opleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met het facultaire onderwijsbureau. Op centraal niveau is Jesse Bruins van Academische Zaken de contactpersoon.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.