Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) is een wettelijk document. Het faculteitsbestuur stelt de OER vast. De studiegids is juridisch gezien een bijlage van de OER.

Wat staat er in de OER?

In de OER vind je onder andere informatie over

  • het doel en de inhoud van de opleiding,
  • de manier waarop tentamens worden afgenomen,
  • de geldigheidsduur van tentamens en herkansingen,
  • de toelatingseisen voor de studie, 
  • en informatie over bindend studieadvies (BSA) en studiebegeleiding.

Bekijk de OER per faculteit op de reglementenwebsite.

Vragen over Onderwijs- en Examenregeling

Heb je vragen over de OER van jouw opleiding? Neem dan contact op met het facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau kun je contact opnemen met Kirsten Dibbet voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.