Universiteit Leiden

nl en

Beroepskosten

Maak je kosten om je werk goed uit te kunnen voeren? Bijvoorbeeld contributie aan een beroepsorganisatie? Dan kun je deze verrekenen met je brutoloon via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Verrekening beroepskosten.

Je kunt je aanvraag indienen vanaf 1 februari: je vakantie-uitkering kun je inzetten tot 30 april en je brutoloon of eindejaarsuitkering kun je inzetten tot 30 november. De aanvraag verloopt via Self Service.

Aanvragen

Gebruik je geen universitaire computer, ga dan naar Remote werkplek om in te loggen in Self Service.

Wat zijn beroepskosten?

Beroepskosten zijn kosten die je maakt om je beroep goed te kunnen doen. Voorbeelden zijn opleidingskosten, kantoor- en administratiekosten en contributie van een beroepsorganisatie (geen personeelsvereniging). De Belastingdienst ziet de vergoeding als loon waarover je geen belasting hoeft te betalen, als:

  • je de kosten maakt voordat je je loon ontvangt.
  • je de kosten echt moet maken om je beroep goed uit te kunnen voeren.

Alleen beroepskosten die je binnen het huidige kalenderjaar maakt, mag je indienen.

Let op: Het is niet mogelijk om de aanschaf van computers, laptops, beeldschermen en dergelijke apparatuur of van arbovoorzieningen zoals een bureaustoel in te dienen via de beroepskosten van het keuzemodel. 

Deze voorzieningen voldoen niet meer aan de fiscale vereisten zodra het via een keuzemodel loopt. Fiscaal gezien wordt er een eigen bijdrage gevraagd via het keuzemodel en dat mag voor dergelijke voorzieningen niet.

Heb je voor je thuiswerkplek dergelijke apparatuur of voorzieningen nodig? Zie wat er in die gevallen mogelijk is:

Wat heb je nodig?

Je hebt digitale betalingsbewijzen nodig van je beroepskosten.

Wat is de deadline voor het indienen van een aanvraag?

Je kunt je beroepskosten verrekenen met je bruto salaris, eindejaarsuitkering of vakantiegeld. Wil je je beroepskosten verrekenen met je vakantiegeld? Dan moet je de aanvraag vóór 30 april indienen. Wil je je brutosalaris of eindejaarsuitkering inzetten? Dan moet je de aanvraag vóór 30 november indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.