Universiteit Leiden

nl en

Zorgverzekering

Als u dat wilt, kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de Universiteit Leiden en Zorg en Zekerheid. U ontvangt dan collectiviteitskorting op uw basisverzekering en aanvullende verzekering. Voor uzelf en voor uw gezin.

Uw korting

 • 5% korting op basisverzekering.
 • 15% korting op aanvullende verzekering.
 • 10% extra instapkorting op de aanvullende verzekering voor nieuw verzekerden in het eerste jaar.
 • 2% internetkorting op uw aanvullende verzekering als u gebruikmaakt van Mijn ZZ.
 • Tot € 300,00 korting per jaar bij een vrijwillig eigen risico.

Extra voordelen

 • Zorg en Zekerheid heeft goede contacten met zorgverleners in de regio zodat zij de beste zorg voor u kunnen regelen.
 • Hoge vergoedingen voor fysiotherapie en tandheelkunde.
 • Altijd zelf uw arts of ziekenhuis kiezen.
 • Vele extra's, zoals de gratis Fit Check en kortingen.

Voor wie

Iedereen die in dienst is van de Universiteit Leiden kan meedoen met de collectieve zorgverzekering.

Buitenlandse (gast)medewerkers

Buitenlandse medewerkers die salaris van onze universiteit ontvangen, kunnen deelnemen. Net als buitenlandse gastmedewerkers die zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand ("Nederlands ingezetenen").

Medewerkers gestationeerd in het buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland gaat wonen en werken, dan kunt u meestal gebruik blijven maken van deze verzekering. Er zijn echter mogelijk beperkingen met betrekking tot uw partner. Ook kan een aanvullende verzekering wenselijk zijn. Neem hierover contact op met Zorg en Zekerheid.

Uit dienst

Als uw dienstverband met de Universiteit Leiden eindigt, dan vervalt in principe de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering. Er zijn twee uitzonderingen: 

 • U kunt collectief verzekerd blijven na uw pensioen.
 • U kunt collectief verzekerd blijven zolang u geen andere werkgever hebt.

Als u geen recht meer hebt op de collectiviteitskorting, moet u dit zelf doorgeven aan Zorg en Zekerheid.

Hoe werkt het?

Iedereen heeft het recht zijn huidige verzekering vóór 1 januari op te zeggen. Aansluiten bij een andere verzekeraar moet uiterlijk 31 januari van het volgende jaar gebeuren. Zorg en Zekerheid accepteert u altijd als klant. Ook voor aanvullende verzekeringen.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u zich aansluiten bij de collectieve zorgverzekering? Neem dan contact op met Zorg en Zekerheid via 071 5 825 825 of universiteitleiden@zorgenzekerheid.nl. U kunt ook terecht in een van de verzekeringswinkels van Zorg en Zekerheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.