Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsparade 2023: waar kunnen we naar uitkijken?

De Onderwijsparade staat weer voor de deur. Wat kunnen we dit jaar verwachten van deze middag vol inspiratie voor docenten? Drie deelnemers vertellen.

Looi van Kessel

Universitair docent Looi van Kessel geeft een workshop over ‘woke’

‘Tijdens de onderwijsparade verzorg ik de workshop Breaking the stalement: Didactic responses to ‘woke’ and ‘anti-woke’ classrooms. Docenten aan de universiteit krijgen steeds meer te maken met verharde debatten waarbij studenten persoonlijke ervaringen en normatieve argumenten gebruiken. Hierdoor luisteren studenten niet meer naar elkaar, wat het leerproces frustreert. Deze verharde debatten treden steeds vaker op bij thema’s die politiek gevoelig liggen: racisme, genderidentiteit, het koloniale verleden van Nederland.’

‘In de workshop gaan we kijken naar verschillende didactische strategieën om de angel uit verhitte debatten te halen en frictie die tijdens zulke situaties ontstaat om te zetten in leermomenten. We zullen enkele best practices uit het didactische veld bespreken, maar deelnemers worden ook uitgenodigd om hun eigen ervaringen met vastgelopen discussies met de groep te delen. Hiermee hoop ik docenten handvatten te geven om situaties die het leerproces dreigen te verstoren om te zetten in momenten waarop studenten kunnen reflecteren op hun eigen positie binnen het debat, waardoor er weer een gesprek ontstaat waarin alle studenten zich gehoord voelen.’

Aurelie van 't Slot

Beleidsmedewerker Internationalisering en Diversiteit & Inclusie Aurelie van ’t Slot vertelt meer over het JEDI-fonds

‘Het Justice, Equity, Diversity and Inclusivity (JEDI) Fund is een fonds dat financiële steun verschaft aan projecten en initiatieven die diversiteit en inclusie promoten, waarbij een specifieke nadruk ligt op het creëren van een inclusieve leeromgeving.’ Het fonds biedt docenten de kans om, bij voorkeur in samenwerking met studenten, een project op te zetten ter ondersteuning van een inclusieve leeromgeving.

Het in 2022 opgerichte fonds kan nog aan naamsbekendheid winnen. ‘Ik wil docenten daarom informeren over de subsidiemogelijkheden en hoop hen te kunnen inspireren met voorbeelden van eerdere succesvolle projecten. Een voorbeeld hiervan is Tazuko van Berkel, die in 2023 subsidie ontving en mij vertelde dat ze het fantastisch vindt dat de faculteit dit soort initiatieven steunt. De tijden zijn echt aan het veranderen en ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van deze veranderingen.’

Thomas Vorisek

Videocoördinator Thomas Vorisek vertelt meer over podcasts

‘Ik ga vertellen over de mogelijkheid om studenten een academische podcast te laten maken. Wat is de didactische waarde van de opdracht? Maar ook: hoe kunnen ECOLe en het Digital Skillslab deze praktisch faciliteren?’

In een academische podcast worden conventionele vaardigheden, zoals schrijven en presentaties geven, op een moderne manier ingezet. Studenten leren de meerwaarde van een goede voorbereiding, samenwerking, je kennis eigen maken en de verscheidenheid van academische invalshoeken. ‘Dat is interessant in het kader van transferable skills zoals wetenschapscommunicatie en moderne presentatietechnieken.’

‘Bij de Skillshub van het Digital Humanities bieden wij workshops aan studenten aan om hiermee aan de slag te gaan. Studenten vinden het vaak een beetje spannend om in een professionele setting achter de microfoon te zitten, maar uiteindelijk zijn ze bijna altijd erg enthousiast. Dat geldt ook voor de docenten. Doordat wij de workshops verzorgen, hoeven zij het wiel niet meer uit te vinden. Regelmatig zijn de studenten en docenten zo tevreden met de gemaakte podcasts dat deze publiek worden gemaakt.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.