Universiteit Leiden

nl en

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma, een innovatieprogramma voor wo en hbo, stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Het maakt jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk. De overheid wil hiermee excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen.

Beurzen

Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager. De per trede gestelde criteria zijn minimale eisen, maar stellen geen bovengrens; ook een docent met ruim 10 jaar onderwijservaring kan dus nog een Teaching-aanvraag indienen als die trede het beste past bij de schaal van het project.

Het Comeniusprogramma biedt de volgende beurzen aan:

Teaching Fellows
Het Comenius Teaching Fellow programma is met name (maar niet uitsluitend) bedoeld voor beginnende onderwijsvernieuwers.

 • Je hebt minstens twee jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs en een aanstelling van minstens 0,5 fte.
 • Je project heeft als doel innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel.
 • Teaching Fellows ontvangen € 50.000 voor een project met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Je treedt toe tot het ComeniusNetwerk.
 • Er is geen selectie vooraf, maar als je als je een aanvraag wilt indienen, neem dan contact op met een contactpersoon van SAZ.

Senior Fellows
Het Comenius Senior Fellow programma is bedoeld voor senior onderwijsvernieuwers.

 • Je hebt tenminste vijf jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs, een aanstelling van minstens 0,5 fte en je toont ambitie op het gebied van (onderwijskundig) leiderschap en/of in het ontwikkelen en onderzoeken van onderwijs voor het eigen vakgebied of aandachtsgebied.
 • Het doel van je project is innovatie binnen je faculteit of grote opleiding. Per faculteit mag één voorstel worden ingediend.
 • Senior Fellows ontvangen € 100.000 voor een project met een looptijd van 24 tot 30 maanden. Je treedt toe tot het ComeniusNetwerk.
 • Selectie vindt plaats binnen de faculteit. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan tijdig vóór de interne deadline bij uw faculteitsbestuur en bij de contactpersoon van SAZ.

Leadership Fellows
Het Comenius Leadership Fellow programma is bedoeld voor onderwijsvernieuwers die toonaangevend zijn.

 • Je hebt tenminste zeven jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs, een aanstelling van minstens 0,5 fte en bezet een coördinerende en/of bestuurlijke functie en kan vanuit deze positie, of door de samenstelling van het team waarbinnen je werkt de innovatie doorvoeren over de gehele reikwijdte van het voorgestelde project.
 • Het doel van je project is innovatie gericht op één of meerdere faculteiten of een instelling. Per instelling mag één voorstel worden ingediend. Een aanvraag moet aansluiten bij de onderwijsvisie van de universiteit.
 • Leadership fellows ontvangen € 500.000 voor een project met een looptijd van 36 tot 42 maanden. Je treedt toe tot het ComeniusNetwerk.
 • De rector selecteert het voorstel van de universiteit uit interne voordrachten van de faculteiten en interfacultaire instituten. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de centrale contactpersoon van SAZ.

Meer informatie & Voorstel indienen

De Universiteit Leiden begeleidt docenten bij het opstellen van hun innovatievoorstel. We vragen iedereen die overweegt een aanvraag in te dienen in een van de programma’s om tijdig contact op te nemen met de subsidieadviseur of een contactpersoon bij SAZ. Uit recente resultaten blijkt dat voorstellen die begeleiding kregen succesvoller waren dan voorstellen die zonder begeleiding zijn ingediend. Wil je meer weten over de procedure of een voorstel indienen? Neem dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.