Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfsarts

De universiteit probeert zo veel mogelijk een prettig werkklimaat te creëren. Het kan echter gebeuren dat je door een (tijdelijke) ziekte of beperking niet kunt werken. De bedrijfsartsen van de universiteit helpen jou om gezondheidsrisico’s te vermijden en adviseren je tijdens jouw herstel en de hervatting van je werk.

Vaak schakelt een leidinggevende de bedrijfsarts in, maar je kunt ook zelf de bedrijfsarts om advies vragen. Er zijn twee manieren waarop je met de bedrijfsarts in aanraking kunt komen:

  • Je bent niet ziek, maar je hebt klachten, problemen of vragen die te maken hebben met de relatie tussen je gezondheid en je werk. Dan maak je een afspraak voor het arbeidsomstandigheden-spreekuur.
  • Je bent ziek gemeld en hebt advies nodig over je terugkeer op de werkvloer. Maak hiervoor bij voorkeur in overleg met je leidinggevende, zelf een afspraak met de bedrijfsarts. Doe je dat niet, dan ontvang je na 4 weken ziekte automatisch een brief om een afspraak te maken.

Afspraak maken

De bedrijfsarts houdt spreekuur op afspraak. Wil je een afspraak maken? Vul het online formulier 'adviesvraag bedrijfsarts' in en je wordt binnen 3 werkdagen gebeld voor een afspraak.

Wanneer schakel je de bedrijfsarts in?

Als je ziek bent of klachten probeert te voorkomen, bespreek je dat liefst eerst met je leidinggevende. Komen jullie er samen niet uit? Maak dan een afspraak met je HRM-adviseur of de bedrijfsarts. In het geval van verzuim adviseert de bedrijfsarts zowel jou als je leidinggevende. Of je het advies opvolgt, besluiten jullie gezamenlijk.

De taken van de bedrijfsarts

Je kunt voor de volgende zaken terecht bij de bedrijfsarts:

Heb je vragen over je gezondheid en je werk? Bijvoorbeeld over je zwangerschap, medicijnen of werken met een chronische ziekte/ beperking? Dan kun je op afspraak terecht op het arbeidsomstandighedenspreekuur van je bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft hierover geen terugkoppeling aan de leidinggevende.

Als je ziek bent, informeer je je leidinggevende dat je niet kunt werken. Als je langer dan 4 weken ziek bent, krijg je een brief met een uitnodiging voor het maken van een afspraak bij de bedrijfsarts. Bij sommige situaties is het beter om eerder een afspraak te maken bij de bedrijfsarts, zoals bij psychische klachten, zwangerschap, hartklachten, rugklachten of een conflict. De bedrijfsarts informeert jou en je leidinggevende over je medische mogelijkheden en beperkingen, je prognose en adviseert over hoe je zo nodig samen een re-integratieplan kunt maken. Uiteraard houdt de bedrijfsarts zich altijd aan het medisch beroepsgeheim.

Ga je na je ziekte weer aan het werk? Dan bespreekt de bedrijfsarts met je hoe je kunt voorkomen dat je weer ziek wordt. Ook bespreekt hij zo nodig met je leidinggevende welke aanpassingen hiervoor nodig zijn.

De bedrijfsarts werkt mee aan een gezonde werkomgeving en het voorkomen van ziekte. Hij onderzoekt welke risico’s medewerkers lopen bij hun werk en adviseert je werkgever over maatregelen hiertegen. Ook adviseert hij jou en je werkgever over wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De bedrijfsarts onderzoekt welke overige preventieve acties - bijvoorbeeld periodiek medisch onderzoek, (reizigers)vaccinaties, persoonlijke beschermingsmiddelen - in jouw werkomgeving passend zouden zijn.

Solliciteer je naar een (andere) functie of ga je bedrijfshulpverleningstaken (BHV) verrichten? Dan kan een medische keuring nodig zijn. Dit hangt af van de functie waar je naar solliciteert. Tijdens de keuring kijkt de bedrijfsarts alleen naar je huidige geschiktheid voor de functie.

Onafhankelijk

De bedrijfsartsen zijn onafhankelijk. Het doel van de bedrijfsartsen is je zo veel en zo verantwoord mogelijk te laten werken als je gezondheid toestaat. Dit alles binnen de mogelijkheden van je werkgever. Bedrijfsartsen hebben een medische geheimhoudingsplicht en houden zich aan landelijk afgesproken kernwaarden. De gesprekken die je voert met je bedrijfsarts zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming geeft de bedrijfsarts geen vertrouwelijke gegevens door. 

Lees ook de privacyverklaring van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.