Universiteit Leiden

nl en

Meer informatie over samenwerken met China

Als je samenwerkt met Chinese partners, kan het soms uitdagend zijn om alle informatie te verkrijgen. De regiocoördinator China helpt jou om de samenwerking goed te laten verlopen. Voor advies over onder andere de volgende onderwerpen kun je terecht bij de regiocoördinator:

Niet alle informatie die je nodig hebt over China is beschikbaar in het Engels. Dit kan informatie zijn over Chinese onderzoek financiering organisaties, jouw academische partner, het Chinese onderwijs- en wetenschap beleid. Engelstalige websites van Chinese organisaties zijn veel compacter dan de Chineestalige websites en er zijn ook academische instanties die geen Engelse informatie online hebben.

Het beleid ten aanzien van data management kan in China anders zijn dan in Europa. Het is van belang bij jouw onderzoek samenwerking met Chinese partners dat je met elkaar bespreekt waar data gegenereerd en bewaard wordt, en wie er toegang tot onderzoek data hebben tijdens en na afloop van de samenwerking.

Wat is juridisch toegestaan en wat is wenselijk in de samenwerking met Chinese partners? Welke voordelen zijn er van de Leiden-China strategie wanneer je samenwerkt met Chinese partners? Er is veel discussie over de samenwerking met China in het hoger onderwijs en wetenschap. Niet alle publieke discussies zijn op feiten en wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Het is daarom de moeite waard om de laatste stand van zaken en de meest recente beleidswijzigingen van Nederland, Europa en China na te gaan. De regiocoördinator China heeft een goed netwerk bij Nederlandse en Chinese ministeries, diplomatieke netwerken en academische organisaties en is op de hoogte van de nieuwste stand van zaken inzake beleid en academisch nieuws tussen Nederland en China.

China strategie van Universiteit Leiden

Universiteit Leiden heeft een China strategie opgezet die in 2021 vernieuwd zal worden. Er is een lijst van Chinese partners waar we universiteit breed mee samenwerken. Leiden focust op onderzoek en onderwijs met China en stimuleert uitwisseling in beide richtingen.  

Meer informatie over China

Binnen de Universiteit Leiden zijn er verschillende collega’s en groepen bij wie je terecht kunt voor meer informatie over (samenwerking met) China. 

 • Regiocoördinator China
  De regiocoördinator, Annemarie Montulet, is de centraal aangestelde adviseur voor de universiteit en het LUMC.

 • Vakgroep China Studies
  Universiteit Leiden heeft een vakgroep China studies, uniek in Europa, met vooraanstaande geleerden van wie de kennis en het onderzoek op China op de voet gevolgd wordt door andere China geleerden en ook nationale en internationale overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. 

 • Vertegenwoordiging van Leiden China regiogroep
  Bijna elke faculteit heeft een vertegenwoordiger in de Leiden China regiogroep. Dit lid heeft uitgebreide ervaring in de wetenschappelijke samenwerking met Chinese collega’s in het veld. De regiogroep leden vormen een rijke bron van informatie. Zij kunnen relevante ervaringen delen over de do’s en dont’s en het gezamenlijk publiceren en/of ethiek bijvoorbeeld. Zij kunnen jou vertellen wat samenwerking met China in een specifiek veld kan opleveren.

 • Leiden Asia Centre
  Het Leiden Asia Centre (LAC) heeft als doel de Azië expertise van de universiteit breder te delen met de maatschappij. LAC publiceert rapporten en organiseert evenementen en debatten, soms met andere maatschappelijke organisaties. Het LAC rapport van Ingrid d’Hooghe over duurzame samenwerking met China is een must-read voor wetenschappelijke medewerkers die met Chinese partners willen samenwerken. Een andere belangrijke informatiebron is de Checklist om samen met Chinese universiteiten samen te werken, opgesteld op verzoek van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.